miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Czy tegoroczna susza dała się we znaki sądeckim plantatorom?

0 406

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, iż wraz z dniem 31 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie, które daje możliwość ubiegania się o pomoc finansową, rolnikom dotkniętym tegoroczną suszą bądź powodzią. Rolnicy, którzy doznali szkód w uprawach rolnych, a ich wysokość została oszacowana przez komisję, zyskali możliwość ubiegania się o odszkodowanie za pośrednictwem powiatowych biur ARiMR. Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację, jest wysokość szkód powierzchni upraw, która musi wynosić co najmniej 30%.

 

Czytaj również: Żywność ekologiczna – czy warto przepłacać?

 

Pomimo tego, że tegoroczny sezon w sadownictwie pozornie charakteryzuje nadurodzaj, susza daje się we znaki słabą jakością owoców –  nie są tak dorodne w porównaniu z rokiem ubiegłym. Poza  tym, z racji nadmiaru owoców, na przykład śliwek, w które w tym roku obrodziło, ciężko o zbyt.  Jest to nieopłacalna sprawa  – mówi w rozmowie z miastoNS.pl plantator Stanisław Kowalczyk z Łukowicy. – Jako sadownik, który zajmuje się uprawą między innymi porzeczki, aronii lub wspomnianej śliwki, nie podejmowałem się zbiorów niektórych ze swoich tegorocznych owoców. Oddawanie ich do skupu jest po prostu nieopłacalne. Jedynie częścią zbiorów handlowałem na własną rękę. Transport towaru oraz najęcie pracowników do ewentualnych zbiorów też wiąże się z kosztami – dodaje sadownik.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca, które modyfikuje rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określa, iż dotacja będzie udzielana:

 – bez udziału formuły pomocy de minimis, w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym,

 – w ramach formuły pomocy de minimis, w przypadku, gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wsparcie finansowe, będzie zmniejszone o 50%, jeżeli w dniu, w którym szkody zaistniały, co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednej z wymienionych klęsk żywiołowych: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jeśli chodzi o dotacje dla rolników i plantatorów dotkniętych suszą, to w poprzednich latach były one wypłacane, ale kwota odszkodowania okazała się raczej symboliczna. Słyszałem o tym programie w tym roku, ale nie znam nikogo z naszej okolicy, kto by z niego korzystał lub miał taki zamiar. Jak wspomniałem, ja pomimo spełnienia odpowiednich warunków w roku poprzednim, posiadania ubezpieczenia itp., otrzymałem bardzo niskie odszkodowanie – stwierdził nasz rozmówca.

Stawka dotacji na 1 hektar zostanie ogłoszona przez właściwego ministra do spraw rolnictwa w okresie nie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy.

Protokół oszacowania szkód sporządza się od roku 2017. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W protokole w przypadku wystąpienia strat w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym, spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.

W przypadku, gdy w sporządzonym protokole wyliczony procent strat jest niższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, rolnik może wnioskować, przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię upraw wynikającą z protokołu, o uwzględnienie strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.

Przyjęcie wariantu wyliczania strat do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji z wypełnienia całości protokołu.

 

Marcin Cięciwa

Źródło: własne, ARiMR

Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź