Jaką ochronę daje klauzula alkoholowa w ubezpieczeniu turystycznym?

Ubezpieczenie turystyczne to bardzo przydatna i korzystna polisa. Pozwala na pokrycie kosztów leczenia, gdyby za granicą było konieczne. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie z tego powodu, że ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, to towarzystwo ma prawo odmówić wypłacenia świadczenia. Z tego wniosek, wakacje – tak, ale nawet kieliszka wina nie wolno wypić przy kolacji.

 

Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa

Dokumentem, który reguluje sposób działania i funkcjonowania ubezpieczenia turystycznego są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Tam można znaleźć wszystkie niezbędne definicje, informacje o terminach zgłoszenia szkody i uzyskania wypłaty odszkodowania. Informacje o tym, jak i gdzie działa ubezpieczenie i co jest ważne dla jego poprawnego funkcjonowania. Jednym z istotniejszych rozdziałów OWU jest rozdział dotyczący wyłączeń odpowiedzialności. To rozdział, który informuje o tym, w jakich sytuacjach, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zwolnione z wypłaty odszkodowania. Wśród najczęściej spotykanych wyłączeń jest popełnianie przestępstwa przez ubezpieczonego, udział w zamachach, zamieszkach czy przebywanie na terenie objętym działaniami wojennymi. Częstym wyłączeniem jest również przebywanie pod wpływem alkoholu ubezpieczonego, który doznał wypadku. Firmy ubezpieczeniowe niejako wiążą ze sobą sytuację wypadku ze stanem po spożyciu alkoholu i dlatego wyłączają swoją odpowiedzialność.

Dla turystów oznacza to, że nawet jedno piwo wypite ze znajomymi wieczorem, czy lampka wina wypita do obiadu, mogą spowodować to, że polisa ubezpieczeniowa przestanie po prostu działać.

Klauzula alkoholowa

Od roku 2017 coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych, włącza do swojej oferty tak zwaną klauzulę alkoholową. Co to takiego? Jest to dodatkowa forma ochrony, którą można wykupić za dodatkową opłatą. Anuluje ona wyłączenie, jakim jest stan ubezpieczonego po spożyciu alkoholu.

Dzięki wykupieniu klauzuli alkoholowej, wypicie piwa czy lampki wina nie spowoduje wstrzymania wypłaty. Co istotne w tej innowacji, to to, że firma ubezpieczeniowa nie wnika ani w to, jak wiele alkoholu wypił podróżny, ani w to, czy gdyby nie wypił, to doszłoby do wypadku. Niezależnie od tego, czy stan nietrzeźwości wpłynął na powstanie wypadku czy nie – firma wypłaci odszkodowanie. To znacząca zmiana, która powoduje, że ubezpieczenie turystyczne staje się jeszcze bardziej korzystne.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania tej klauzuli można sprawdzić analizując dowolne, wyposażone w nią, ubezpieczenie turystyczne w www.polisaturystyczna.pl.

OC a klauzula alkoholowa

Ubezpieczenia turystyczne bardzo często wyposażone są dodatkowo w ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Zasadniczo, polega to na tym, że jeżeli ubezpieczony zrobi krzywdę osobie trzeciej, to firma ubezpieczeniowa pokryje koszty tej krzywdy. Szkody, za które towarzystwo przejmuje odpowiedzialność dzielą się na szkody osobowe i rzeczowe. Niezależnie od tego, czy ubezpieczony wyrządzi szkodę osobową czy rzeczową, OC pokryje jej koszty.

Jak odnosi się do tego klauzula alkoholowa? Otóż, w przypadku ubezpieczenia OC ona nie działa. Jeżeli pod wpływem alkoholu ubezpieczony zrobi sobie krzywdę i będzie wymagał leczenia, to pieniądze zostaną wypłacone. Jeżeli tę krzywdę zrobi komuś, to firma nie poniesie odpowiedzialności, a ewentualne odszkodowanie będzie trzeba zapłacić z własnych środków. Oznacza to, że w przypadku ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, wyłączenie nadal pozostaje w mocy.

Niezależnie od tego jednakże, czy planujemy spożywać alkohol w czasie swojego pobytu za granicą, czy też nie, warto wykupić takie ubezpieczenie, ale również warto wziąć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. To uzupełnienie ubezpieczenia i sposób na to, by niezależnie od sytuacji nie trzeba było ponosić kosztów z własnych środków. Wystarczy złożyć wniosek o EKUZ Warszawa (www.polisaturystyczna.pl) daje takie możliwości, jako że jest tam siedziba NFZ i po jej wydaniu korzystać z ochrony zdrowotnej jaką ona daje za granicą.

 

Artykuł sponsorowany

Komentarze Facebook
ubezpieczeniaubezpieczenia turystyczneurlopwakacjewczasy
Comments (0)
Add Comment