4 lata dla Małopolski. Zrównoważony terytorialnie rozwój w praktyce. Spotkanie w MCK Sokół

Na terenie okręgu 6, w skład którego wchodzą powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki oraz m. Nowy Sącz zrealizowano ponad 3370 różnego rodzaju projektów na kwotę dofinansowania blisko 1,3 miliarda złotych. To projekty i inwestycje z obszaru zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, transportu, turystyki i kultury finansowane z budżetu województwa oraz funduszy unijnych.

Czytaj również: Padł kolejny rekord! Nowosądecki sztab WOŚP podsumował zbiórkę! Mamy kwotę 31. finału

W Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. W wydarzeniu wzięli udział: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz Iwona Gibas z zarządu województwa, a także senator Wiktor Durlak, poseł Anna Paluch, poseł Barbara Bartuś i poseł Patryk Wicher, radni województwa: Marta Mordarska, Jadwiga Wójtowicz, Grzegorz Biedroń i Piotr Lachowicz oraz samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy.

– Inwestujemy w transport, zdrowie i bezpieczeństwo Małopolan w każdym zakątku naszego regionu – przekonywał wicemarszałek Łukasz Smółka. – Przy wsparciu z budżetu państwa uruchomiliśmy nowe wojewódzkie linie autobusowe. Z troską i uwagę patrzymy na stan naszych dróg. Zależy nam na komforcie podróż mieszkańców i turystów. Rozbudowaliśmy drogę wojewódzką 968 oraz 975 oraz drogi wojewódzkie 968 i 969 – mówił Łukasz Smółka.

Największym projektem – z budżetem ponad 2 miliardów złotych – obecnej kadencji jest Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Była i jest odpowiedzią na kryzys wywołany światową pandemią, która na bieżąco reaguje na jej skutki, odczuwalne do dziś. W ramach Pakietu Medycznego wsparcie otrzymały nie tylko szpitale wojewódzkie, ale także powiatowe. Zakupiono 50 w pełni wyposażonych karetek.

W ramach Pakietu edukacyjnego zakupiono laptopy i narzędzia na nauki zdalnej. Łącznie do szkół i samorządów z terenu powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i m. Nowego Sącza przekazano ponad 7 milionów złotych. Na tym terenie powstało także osiem szkół modelowych w ramach Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest współfinansowana ze środków unijnych.

– Siła regionu opiera się na silnej i stabilnej gospodarce. Inwestujemy w innowacje, nowe technologie oraz dbamy o środowisko. Na realizację zadań w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. EkoMałopolska przeznaczono na tym terenie ponad 220 tysięcy złotych. Ponad 4 miliony przeznaczyliśmy na wymiany pieców i termomodernizację tylko na terenie powiatu limanowskiego – mówił wicemarszałek Józef Gawron.

W tej części regionu funkcjonują 3 jednostki kultury, dla których organizatorem jest województwo: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

– Zadania z obszaru kultury to druga pozycja budżetu województwa. Na ten rok zaplanowaliśmy wydatki w wysokości ponad 433 milionów złotych. Naszym obowiązkiem jest troszczyć się o dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Na tym terenie przekazaliśmy ponad 5,4 miliona złotych w blisko 200 dotacjach w różnych konkursach – mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa.

Realne wsparcie otrzymują także organizacje pozarządowe. Ponad 70 milionów złotych przekazano organizacjom pozarządowym z pow. limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz w latach 2019-2022 ze środków budżetu województwa oraz funduszy europejskich.

– Muszę wspomnieć o jednym z najważniejszych momentów minionych czterech lat, czyli o chwili, kiedy dotarła do nas informacja o zgodzie Stolicy Apostolskiej na ustanowienie świętego Jana Pawła II Wielkiego patronem Małopolski. Jest dla mnie wielką osobistą radością, że inicjatywa, którą podjąłem znalazła takie poparcie. Jestem przekonany, że jest to z jednej strony odpowiedź na oczekiwania Małopolan, dla których papież Polak był osobą bardzo bliską, z drugiej strony jest to też dla nas swego rodzaju apel o ponowne przemyślenie i przyjęcie jego nauk, które zawsze wypowiadał z wielką troską i niepokojem, czy będziemy potrafili dobrze zatroszczyć się o nasze wspólne dziedzictwo duchowe i kulturowe – przypomniał marszałek Witold Kozłowski.

Źródło i fot.: UMWM

 

Komentarze Facebook
Comments (0)
Add Comment