BO ’22 Nowy Sącz: Ruszył nabór wniosków

Ruszył nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2022 rok

Rozpoczęła się 7 edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza. W dniach 10-31 maja br. każdy mieszkaniec Nowego Sącza może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.

 

Czytaj również: STARTUJE SUFIGS LIGA ORLIKA 2021

 

Idea budżetu obywatelskiego polega na tym, że każdy mieszkaniec ma możliwość zadecydowania o wydatkowaniu środków z budżetu miasta, bądź przez zaproponowanie pomysłu do realizacji, bądź poprzez oddanie swojego głosu na zgłoszone projekty. Najważniejsze jest to, że każdy ma możliwość realnego wpływu na rozwój i dokonanie zmiany w Nowym Sączu, a mieszkańcy najlepiej wiedzą jakie mają najpilniejsze i istotne potrzeby.

 

 

Budżet obywatelski to bardzo ważna aktywność mieszkańców Nowego Sącza, ponieważ to mieszkańcy najlepiej wiedzą jakich inwestycji potrzebują. Czy to jest zakres bardziej infrastrukturalny, czy bardziej projekty miękkie, czy mają być to place zabaw, czy np. jakieś spotkania mieszkańców. Stąd moim zdaniem, to bardzo dobra forma aktywizacji i wypowiadania się mieszkańców na temat rozwoju miasta – mówi Ludomir Handzel, Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Środki w budżecie obywatelskim to pieniądze publiczne. Nie są to dodatkowe środki, lecz kwoty będące częścią budżetu gminy. Pula budżetu obywatelskiego w trwającej edycji wynosi 3 468 500 zł, w podziale na poszczególne osiedla. To prawie o 300 000 zł więcej niż w roku poprzednim.

Zgłaszane projekty muszą wpisywać się w zadania własne gminy lub powiatu. Mogą to być pomysły dotyczące np. wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów czy też wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Projekty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony www.bo.nowysacz.pl lub w wersji papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta, Rynek 1, pok. nr 9. Formularz jest do pobrania na stronie www.bo.nowysacz.pl Do składanych projektów należy załączyć listę poparcia. Projekt musi być poparty minimum przez jedną osobę.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego Nowego Sącza można uzyskać na stronie www.bo.nowysacz.pl lub w Biurze Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta tel. 18 44 90 688, e-mail: bo@nowysacz.pl

Zainteresowani sprawami budżetu obywatelskiego mogą wziąć udział w spotkaniu Kawiarenki Obywatelskiej, które poprowadzi Kamila Mateja z Biura Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta. Spotkanie odbędzie się 13 maja o godz. 18.00, Miejsce Aktywności Mieszkańców, ul. Żółkiewskiego 23. Swoją obecność należy potwierdzić poprzez wiadomość prywatną na fanpage MAM (https://www.facebook.com/mamnowysacz) lub wysłanie maila na adres: mam.nowysacz@gmail.com

Nabór projektów BO potrwa do 31 maja. Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie budżetu obywatelskiego zaplanowano na koniec sierpnia. Głosowanie nad propozycjami zgłoszonymi przez mieszkańców odbędzie się między 15 a 22 września. Wyniki BO 2022 zostaną ogłoszone do 1października br.

 

Komentarze Facebook
Comments (0)
Add Comment