miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Brawo! W ramach rządowego funduszu zmodernizujemy: Śniadeckich, Grodzką, Piłsudskiego, Naściszowską, Dunajcową, Porębę Małą, Gucwy, Jodłową

0 2 529

Dwie firmy powalczą o możliwość wyremontowania 8 inwestycji drogowych w Nowym Sączu. W minionych dniach Miejski Zarząd Dróg otworzył koperty do realizacji zadań w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zainteresowane firmy to PDM z Dębicy oraz Zibud z Kamienicy. Według specyfikacji zakończenie prac ma nastąpić najpóźniej w sierpniu 2023 roku. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej otwarto również koperty związane z budową nowego mostu na rzece Kamienica w Nowym Sączu. Pisaliśmy o tym tutaj: KLIK (Budowa nowej przeprawy nad Kamienicą coraz bliżej!).

Czytaj również: Śniadanie prasowe u posła Patryka Wichra [Nagranie]

Zakres prac przewidziany przez Miejski Zarząd Dróg:

  • remont ul. Jodłowej (prawie 1000 metrów drogi),
  • remont ul. Gucwy (około 1000 metrów drogi),
  • al. Piłsudskiego (budowa 3 km ścieżki rowerowej),
  • budowa chodnika przy ul. Mała Poręba (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Orła Białego w kierunku skrzyżowania z ul. Podbielowską),
  • budowa chodnika przy ul. Dunajcowej (os. Helena) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Jagodową,
  • kompleksowa modernizacja ul. Śniadeckich (przebudowa 450 metrów drogi, chodnik + ścieżka rowerowa),
  • kompleksowa modernizacja ul. Grodzkiej na odcinku od. Al. Batorego do ul. Nawojowskiej (przebudowa 230 m. jezdni i chodników),
  • kompleksowa modernizacja ul. Naściszowskiej.

Otworzyliśmy wiele przetargów związanych z infrastrukturą drogową. Z całą pewnością rozpoczniemy budowę mostu na Kamienicy Nawojowskiej w kierunku Kamionki Wielkiej. Chciałbym zwrócić uwagę na kompleksowy remont i modernizację ulicy braci Śniadeckich. Ja tylko proszę mieszkańców o cierpliwość – mówił prezydent Ludomir Handzel na swoim profilu FB.

 

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Dofinansowanie 
Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby JST mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną. Promesa inwestycyjna jest równoznaczna z przyrzeczeniem zapłaty kwoty, na którą opiewa.
 
W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).
 
Informacje o szczegółach programu są dostępne na stronie internetowej banku www.bgk/polski-lad.pl.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

źródło: MZD Nowy Sącz
fot.: google mapy

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź