Kluby „Wybieram Nowy Sącz” oraz PiS domagają się planu naprawczego dla spółki NOVA!

W trakcie ostatniej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza (23 lipca) miał zostać wprowadzony dodatkowy punkt dotyczący omówienia sytuacji spółki NOVA, przedstawione miały zostać problemy związane z ceną usług komunalnych. Radni nie zgodzili się na debatę.

 

Czytaj również: Nowy Sącz zaleje fala śmieci? Spółka NOVA nie będzie już odbierała odpadów?

 

Radni z Klubów Radnych Miasta Nowego Sącza „Wybieram Nowy Sącz” oraz Prawo i Sprawiedliwość nie wyrazili zgody na wprowadzenie punktu: „Omówienie sytuacji spółki NOVA oraz przedstawienie problemów związanych z ceną usług komunalnych – debata”. Na wniosek radnej Barbary Jurowicz wprowadzony został natomiast projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla w zakresie wypracowania programu naprawczego dla tej spółki miejskiej.

– W związku z informacją przedłożoną przez zarząd spółki NOVA, z której wynika, że jest bardzo trudna sytuacja finansowa i w związku z opinią szefa firmy audytorskiej prof. UJ dr hab. Roman Batko, że spółka miejska wymaga pilnego programu naprawczego, konieczne jest określenie przez Radę Miasta kierunku działania prezydenta Miasta w zakresie podjęcia działań zmierzających do wypracowania programu naprawczego dla NOVA Sp. z o.o. Wszyscy przypominamy sobie, iż zgodnie z przedłożonymi informacjami przez firmę audytorską, spółka NOVA domaga się pilnego programu naprawczego i podjęcia szeregu działań w obszarze zarządzania, nadzoru i kontroli. Audyt został zlecony przez władze Miasta Nowego Sącza, wobec tego należy ten program naprawczy przedłożyć Radzie Miasta w formie pisemnej do dnia 2 września bieżącego roku – podkreśliła radna Teresa Cabała (PiS).

Wniosek o debacie nad przyszłością spółki NOVA, która jak się okazuje jest w bardzo trudnej kondycji finansowej został odrzucony przez radnych z Klubów „Wybieram Nowy Sącz” oraz Prawo i Sprawiedliwość (9 osób za, 13 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu). Barbara Jurowicz, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaznaczyła, że dyskusja bez przedstawienia konkretnego programu naprawczego nie miałaby sensu.

– Odrzucenie debaty o spółce NOVA jest założeniem prezesowi „knebla na usta”. Mieszkańcy mają prawo dowiedzieć się, skąd wzięła się trudna sytuacja i jakie kroki podjął zarząd, aby jej przeciwdziałać. To nie jest debata o niczym – wyartykułował radny Krzysztof Ziaja (KN).

Po długiej i burzliwej dyskusji, radni podjęli uchwałę w sprawie określenia kierunków działania prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla w zakresie wypracowania programu naprawczego dla spółki NOVA (13 osób za, 2 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu).

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
CabaładziałańJurowiczkierunekNOVANowy SączPiSradnisesjaspółkawybieramZiaja
Comments (2)
Add Comment
  • JoAnna

    Jak wynika z dyskusji Rada miasta nie miała ochoty do debaty nad przyszłością spółki NOVA, która jest w bardzo trudnej kondycji finansowej. Natomiast rada uchwałą nakazała określenia kierunków działania prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla w zakresie wypracowania programu naprawczego dla spółki NOVA (13 osób za, 2 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu) 13 radnych RM nie interesują problemy spółki NOVA lecz nie znając problemów chce dyskutować nad programem naprawczym . W tym upatruję tresurę Prezydenta Handzla , znając system Radnych PiS , żaden program naprawczy wypracowany przez Prezydenta Handzla nie będzie po myśli radnych PiS i bez poprawek ekspertów ratowania w osobach Cabały i Jurowicz. nie będzie przyjęty przez RM.

  • Jerzy

    Następny popis Radnych klubu PiS to parogodzinna pyskówka nad projektem uchwały Pt. apel Rady Miasta do Prezydenta Handzla o przeciw działaniu agresji słownej niektórych urzędników miejskich i Radnych Koalicji Nowosądeckiej, wobec radnych i obywateli miasta. W końcu głupi i nieuzasadniony projekt ośmieszający klub PiS i Koalicji Nowosądeckiej został wycofany. Jak zawsze PiS-owskie tchórzowskie doniesienie bez konkretów, ktoś , niektórzy , wiem a nie powiem , aby siać nienawiść ,tak po katolicku kogoś zmieszać z błotem ,następnie pojść do spowiedzi oczyścić się z grzechu ,i od nowa grzeszyć. Szanowne Miasto N.Sącz nie chciało tego fragmentu sesji komentować z czystej przyzwoitości a to nieładnie być stronniczym .