Nowy Sącz: Rada Miasta uroczyście zakończyła czteroletnią kadencję! [ZDJĘCIA]

W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się 61. Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Podczas czteroletniej kadencji zostało podjętych ponad 660 uchwał, a ostatnie spotkanie w starym składzie było okazją do licznych podsumowań oraz podziękowań.

 

Czytaj również: Ludomir Handzel: „Będę łączył, a nie dzielił! Jestem osobą otwartą i tolerancyjną”

 

– Czteroletnia współpraca była bardzo intensywna. Odbyło się 61 Sesji Rady Miasta, w trakcie których podjęto ponad 660 uchwał. Komisja Finansów Publicznych odbyła 88 posiedzeń. Komisja Infrastruktury i Środowiska – 85 posiedzeń. Komisja Statutowo-Prawna – 74 posiedzenia, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 44 posiedzenia, Komisja Edukacji i Kultury – 78 posiedzeń, Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – 66 posiedzeń, Komisja Sportu i Turystyki – 55, Komisja Rewizyjna – 19 posiedzeń. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym za współpracę. Przy wielu rozbieżnych zdaniach i wizjach, w wielu kwestiach osiągaliśmy konsensus. Wasza determinacja i zaangażowanie, doświadczenie życiowe oraz poczucie tworzenia czegoś nowego spowodowało, że postawy samorządności w naszym mieście są pewne, stabilne, a także odporne. Mijająca kadencja jest pełna fantastycznych inwestycji oraz wspaniałych przedsięwzięć – powiedział Janusz Kwiatkowski, przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza.

W ostatniej, 61. Sesji Rady Miasta Nowego Sącza nie uczestniczyli niestety wszyscy radni. Nie było Teresy Krzak, Patryka Wichra oraz Józefa Hojnora. Kolejna Sesja Rady Miasta Nowego Sącza, już w nowym składzie odbędzie się pomiędzy 19 a 23 listopada. Wówczas wybrany zostanie m.in. nowy przewodniczący Rady Miasta, a także skład prezydium. Sześciu radnych mijającej VII kadencji pozostanie i będą oni nadal obradowali przez kolejne pięć lat.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik, nowysacz.pl

Komentarze Facebook
czteroletniakadencjamiastaNowy SączostatniapodsumowaniapodziękowaniaRadyratuszsesja
Comments (0)
Add Comment