Prezydent Ryszard Nowak został honorowym członkiem IPA

International Police Association jest największą organizacją zrzeszającą funkcjonariuszy i emerytów służb policyjnych z całego świata. Honorowe członkostwo i legitymacje Regionu IPA Nowy Sącz „Zasłużony dla sekcji polskiej IPA” otrzymali prezydent miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż.

Czytaj również: Ostatnie pożegnanie byłego wiceprezydenta Nowego Sącza [ZDJĘCIA]

– W imieniu Zarządu IPA chcemy panom podziękować za życzliwość, wsparcie i wspaniałą współpracę. Cieszymy się, że panowie przyjęliście zaproszenie do naszego grona i w dowód tego wręczam legitymacje naszego stowarzyszenia – powiedziała Elżbieta Gargula, przewodnicząca sądeckiego oddziału IPA.

IPA (International Police Association) jest największym stowarzyszeniem na świecie, mającym swoich członków w 66 krajach. Jest neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, emeryci i renciści Policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu. Celem IPA jest pogłębianie wiedzy kulturalnej, wymiana doświadczeń między krajami, niesienie pomocy w zakresie socjalnym oraz wspólne dążenie do podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie. Region IPA Nowy Sącz w poprzednim roku obchodził 25-lecie swojego istnienia.

W spotkaniu wziął udział również Władysław Sroka – członek Regionu IPA Nowy Sącz.

Opr.: Agnieszka Michalik
Źródło i fot.: nowysacz.pl

Komentarze Facebook
członkowstwofunkcjonariuszeGwiżdżhonoroweIPAJerzylegitymacjaNowakprezydentRyszardwiceprezydent
Comments (0)
Add Comment