Remont Nawojowskiej trwa. Na miesiąc zamkną skrzyżowanie ulic: Traugutta – Nawojowska – 29 Listopada [Mapka objazdów]

W związku z remontem ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, od poniedziałku (23 maja) zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic: Nawojowska – ul. Traugutta – ul. 29 Listopada. Miejski Zarząd Dróg poinformował o zmianie organizacji ruchu w tym rejonie. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów deszczu) otwarcie skrzyżowania nastąpi w dniach 19-20 czerwca.

Czytaj również: Prawie 3,6 miliona dla mieszkańców Nowego Sącza. Rusza BO 2023

Przypomnijmy, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano dofinansowanie na realizację długo wyczekiwanego remontu ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu (3-kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Grodzką, Rejtana i Długosz, do osiedla Zawada i skrzyżowania z Al. Piłsudskiego). Na ten cel zagwarantowano kwotę prawie 12,5 miliona złotych. Zadanie musi zostać ukończone do końca września 2023 r. 

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje o:

 1. Planowanym zamknięciu skrzyżowania ulic Traugutta-Nawojowska-29 Listopada od dnia 23 maja do 29 maja z pozostawieniem prawo-skrętu z ul. 29 Listopada w ul. Nawojowską i utworzeniem lewoskrętu z ul. Nawojowskiej w ul. 29 Listopada prawym pasem.
 2. Planowanym całkowitym zamknięciu od dnia 30 maja do 18 czerwca skrzyżowania ulic Traugutta-Nawojowska-29 Listopada.
 3. Planowanym zamknięciu ul. Traugutta, od skrzyżowania z ul. Krokowskiego i Żulińskiego (zachowany będzie dojazd do posesji) od 23 maja 2022 r.

Dojazd do posesji i zakładów zlokalizowanych przy ul. Nawojowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Traugutta możliwy będzie od strony ul. Kolejowej.

Zamknięcie skrzyżowania jest konieczne ze względu na:

 • wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej,
 • korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • wykonanie studzienek ściekowych z przykanalikami, wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wzdłuż zamkniętego odcinka Nawojowskiej,
 • przebudowę sieci gazowej przez 29 Listopada i zamknięty odcinek ulicy Nawojowskiej,
 • wykonanie stabilizacji i podbudowy z kruszywa,
 • ułożenie krawężników, łącznie z krawężnikami wyspy centralnej,
 • ułożenie ścieków,
 • wykonanie podbudowy bitumicznej

Objazdy zgodnie z załączoną mapą.

Zadania na drogach gminnych i powiatowych
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie odpowiadali wojewodowie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania było złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast wojewodowie ustalili szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu.

źródło i fot.: MZD Nowy Sącz

 

Komentarze Facebook
Comments (0)
Add Comment