Są nagrody dla wolontariuszy! Zgłoś kandydata!

Spore zainteresowanie konkursem na Najlepszego Wolontariusza Roku skłoniło władze Powiatu Nowosądeckiego do przedłużenia terminów zgłoszeń. Kandydatury można więc zgłaszać jeszcze do 15 lipca 2022 r. W ramach konkursu docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych. 

Czytaj również: Odzież i obuwie warte ponad 85 tys. złotych przekazał Decathlon Fundacji Rozwoju Sądecczyzny

O nagrody można się starać w czterech kategoriach:

  • Najlepsza Inicjatywa Roku,
  • Wolontariusz Roku,
  • Młody Wolontariusz Roku,
  • Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i fizyczne (instytucje, mieszkańcy) działające na terenie powiatu nowosądeckiego.
 
Wniosek musi zawierać:
  • wskazanie kategorii, w jakiej wnioskuje się o nagrodę,
  • informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy),
  • informacje o kandydacie do nagrody (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, wiek),
  • uzasadnienie osiągnięć kandydata.
Wniosek o przyznanie nagrody może zawierać dokumentację potwierdzającą osiągnięcia kandydata (recenzje, opinie, akty przyznania nagród, fotografie, wydawnictwa itp.).
 
W tym roku na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i wolontariuszy mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wojną trwającą na terytorium ich państwa.
 
Wniosek należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
z podaniem kategorii Nagrody
 
 
 
Komentarze Facebook
Comments (0)
Add Comment