Sytuacja finansowa i ekonomiczna MPK w Nowym Sączu [Raport]

W związku ze zmianami kadrowymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu – przypomnijmy Rada Nadzorcza spółki w dniu 31 grudnia ubiegłego roku odwołała ze stanowiska prezesa Andrzeja Górskiego, pełniący obowiązki prezesa Krzysztof Migacz przygotował raport na temat sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Czytaj również: Nowe autobusy MPK były zniknęły, ale powrócą – KLIK

“Raport Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Krzysztofa Migacza, na temat sytuacji finansowej i ekonomicznej spółki MPK

Na dzień 31.12. 2018 r. wynik finansowy spółki MPK zamknie się stratą w wysokości ok. 1 083, 3 tys. zł, co w stosunku do planowanej na rok 2018 straty w wysokości 595, 6 tys. zł stanowi różnicę w kwocie 492 700 zł. Wpływa na nią:  

– wzrost cen paliw (o 11,07 %), kosztowo – o 277 tys. zł (w budżecie miasta na 2018 r. wzrost cen zapowiadany był na 6 %),
– powodowany remontami i inwestycjami drogowymi spadek przychodów ze sprzedaży biletów (spadek wyższy o kwotę 87 400 zł, głównie na liniach 41, 42, 33, 34),
– zwiększona o kwotę 144 000 roczna rezerwa na świadczenia pracownicze), do wydania w 2019 r.

Stan taboru wynosi obecnie 76 sztuk autobusów (średni wiek pojazdów – 15 lat). Średnia dzienna awaryjność pojazdów: między 7-12, przy jednoczesnym braku możliwości stworzenia rezerwy taborowej.

W ostatnim czasie nastąpił wzrost liczby niewykonanych kursów o ponad 500 % oraz wzrost niewykonanych wozokilometrów o 1000 %.

Na dzień 7 stycznia 2019 r. ilość zatrudnienia w spółce to 237 osób. (w tym 150 kierowców – przyt. redakcji).

Firma MAN Truck&Bus Polska zobowiązała się dostarczyć 24 autobusy, na podstawie umowy zawartej 15 stycznia 2018 r. Jeszcze w maju 2018 r. zapewniano o terminowości realizacji zamówienia, a w lipcu powołano komisję ds. odbiorowych. Po wizycie w fabryce Wykonawcy MAN odbyła się prezentacja jednego pojazdu i harmonogramu realizacji zamówienia.”

Czytaj również: Oświadczenie byłego prezesa MPK Andrzeja Górskiego – KLIK

Poprosiliśmy telefonicznie p.o. prezesa Krzysztofa Migacza o wyjaśnienia związane z zaistniałą sytuacją – co jest powodem tak dużego wzrostu niewykorzystanych kursów i wozokilometrów oraz jaki wpływ na bieżące funkcjonowanie spółki ma tabor – jego stan i ilość. – Aktualnie występuje sytuacja, w której Nowy Sącz ma duży problem komunikacyjny. Przepustowość, a co za tym idzie – trasy i kursy ulegają ciągłym modyfikacjom. W ostatnim czasie nie ma dnia bez awarii autobusu, bądź zmiany w kursach. Spowodowane są one korkami i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Czynniki te odbijają się na wskaźnikach procentowych niewykonanych kursów oraz niewykonanych wozokilometrach – wyjaśnia p.o. prezes Krzysztof Migacz– Mamy problemy z taborem. Występuje u nas zerowa rezerwa taboru. Oznacza to, że w przypadku awarii autobusu mamy duży problem z uzupełnieniem stanu danego kursu – dodaje p.o. Migacz.

źródło: UMNS
fot. Marek Jaśkiewicz

Komentarze Facebook
autobusKrzysztof MigaczMPKsytuacja finansowatabor
Comments (0)
Add Comment