Wielkie święto Cechu w Nowym Sączu [ZDJĘCIA]

W Bazylice św. Małgorzaty na Placu Kolegiackim 1 w Nowym Sączu odbyła się Msza św. w intencji Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, a następnie miało miejsce okolicznościowe spotkanie w siedzibie Cechu na ul. Rynek 11 w Nowym Sączu.

Czytaj również: Włącz się w wielką wielkanocną pomoc potrzebującym!

– Św. Józef jest patronem sądeckich rzemieślników, a ta Msza św. jest równocześnie zakończeniem obchodów jubileuszu 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu. Hebrajski wyraz określający zawód Józefa oznacza rzemieślnika wykonującego prace w drewnie, w metalu lub w kamieniu. Św. Mateusz mówi o Jezusie: syn cieśli. Praca św. Józefa nigdy nie stała się celem dla siebie samego, zawsze była w służbie – powiedział ks. dr Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Po odprawionej Mszy św. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu, zebrani przemaszerowali wspólnie do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, aby tam dokończyć świętowanie. Było to okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi dla rzemiosła.

– Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie starej, 130-letniej organizacji, o kilkusetletnich korzeniach bez aktywnych działaczy, kolegów i mistrzów zawodu, którzy z racji wiedzy i doświadczenia powinni służyć za wzór i przykład dla młodzieży. Rzemieślnicy sądeccy od wieków zdają sobie z tego sprawę. W okresie międzywojennym funkcjonowała w Nowym Sączu szkoła zawodowa wspierana przez rzemiosło, a w 1938 roku Cech ufundował jej sztandar. Przy przeglądaniu kronik cechowych widać trud naszych rzemieślników w najtrudniejszych dla rzemiosła czasach. Cech jest jednym z budowniczych dnia dzisiejszego i przyszłości Ziemi Sądeckiej – powiedział Jan First, starszy Cechu oraz prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Podczas uroczystości srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego został wyróżniony Michał Obrzut (Zakład Elektroinstalacyjny), natomiast honorowe odznaki rzemiosła otrzymali: Elżbieta Serwatka (Zakład Krawiecki), Józef Grzyb (Piekarnia Tęgoborze), Maciej Hajduga (Mechanika Pojazdowa w Powroźniku) oraz Jan Trybuch (Zakład Stolarski). Honorową odznaką Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości za zasługi w rzemiośle zostali wyróżnieni: Helena Bożyk-Szulc (Parasolnictwo Nowy Sącz), Beata Basiaga (Fryzjerstwo Nowy Sącz), Elżbieta Bazielich (Gastronomia Nowy Sącz), Jadwiga Różycka (Fryzjerstwo Szczawnica), Małgorzata Strzelecka (Fryzjerstwo Nowy Sącz), Mariusz Cempa (Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Jamnica), Adam Gonciarz (Wędliniarstwo Nowy Sącz). Dyplomy za długoletnią przynależność do Cechu otrzymali: Marian Leszczyński (Zakład Elektryczny w Nowym Sączu), Michał Pierzchała (Zakład Stolarski w Nowym Sączu), Józef Prusak (Blacharstwo Pojazdowe w Nowym Sączu), Wiesław Cieślak (Zakład Elektroinstalacyjny w Nowym Sączu), Tomasz Homoncik (Zakład Stolarski w Starym Sączu).

– Dla wszystkich rzemieślniczek i rzemieślników od chłopów życzę wszystkiego najlepszego. Moim kolegą jest prezes Danek i dlatego ułożyłem wiersz na temat pracowitości rzemieślników, a brzmi on tak: „czy to wieczór czy poranek to w piekarni jest pan Danek” i przez to odnosicie sukces, że jesteście pracowici, że jesteście znani i że marka to nie made in China, ale nazwisko każdego z państwa – powiedział Stanisław Pasoń, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: ks. prałat Jerzy Jurkiewicz – proboszcz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, ks. prałat Andrzej Mulka – kapelan Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu, Marek Pławiak – starosta nowosądecki, Wojciech Piech – zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza, Zbigniew Majka – naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, Krzysztof Saczka – dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, inspektor Jarosław Tokarczyk – komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, Alina Marek – dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza, Teresa Klimek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, Teresa Połomska – zastępca dyrektora Urzędu Pracy dla Miasta Nowego Sącza, Tadeusz Szewczyk – prezes Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu, Beata Rzepiela – dyrektor Biura Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu, Józef Pyzik – prezes Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu, Marta Podgórska – dyrektor Biura Kongregacji oraz wielu innych znamienitych gości.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
BazylikaCechFirstJózefJurkiewiczmedalepartonPasońPrzedsiębiorczościRóżnychRzemiosłświętouroczystości
Comments (0)
Add Comment