Budowa „Sądeczanki” rozpocznie się dopiero w 2024 roku?

We wtorek (18 grudnia) w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dotyczące omówienia wyników Studium Korytarzowego dla Budowy i Przebudowy Drogi Krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz czyli popularnej „Sądeczanki”. Ustalony został harmonogram, z którego wynika, że inwestycja będzie realizowana latach 2024 – 2027.

 

Czytaj również: Pod koniec 2019 roku rozpocznie się budowa łącznika obwodnicy zachodniej i północnej?

 

– Obecnie mamy pięć wariantów przebiegu trasy, z których trzy mają zostać złożone do opracowania decyzji środowiskowej. Trudno teraz wskazać ten, który będzie preferowany. Jesteśmy na pierwszym etapie projektowania i dzisiaj nie wybieramy żadnego wariantu – powiedział Andrzej Kollbek, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Planowany harmonogram dla zadania przedstawia się następująco: do końca czerwca 2020 roku – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, do końca 2020 roku – uzyskanie decyzji środowiskowej, wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i buduj” z terminem zakończenia prac projektowych do 2023 roku. W 2024 roku – uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, a budowa prowadzona będzie w latach 2024 – 2027.

– Biuro projektów wytyczyło i przeanalizowało 26 wariantów korytarzy przebiegów trasy „Sądeczanki”. Sprawdziliśmy wszystkie możliwości i do dalszych analiz przyjęliśmy pięć wariantów. Priorytetem w naszych analizach jest również minimalny wpływ i oddziaływanie na mieszkańców, biorąc pod uwagę punkty stałe, które są niezmienne dla każdego wariantu – powiedział Tomasz Bernady, przedstawiciel biura projektów i koordynator przedsięwzięcia.

Jak się okazuje, władze Miasta Nowego Sącza akceptują wszystkie warianty przebiegu trasy oraz deklarują pomoc w realizacji inwestycji. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej odbędą się jeszcze konsultacje społeczne.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele samorządów (w tym reprezentanci Miasta Nowego Sącza), przedstawiciele inwestora – GDDKiA oraz reprezentanci projektantów inwestycji.

Opr.: Agnieszka Michalik
Źródło i fot.: nowysacz.pl, GDDKiA (archiwum)

Komentarze Facebook
budowaharmonograminwestycjakonsultacjeprzebiegprzedsięwzięcieSądeczankawarianty
Comments (0)
Add Comment