Kolejne pieniądze na modernizację dróg

Gmina Łososina Dolna pozyskała 132 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie naszej gminy. Uchwałą z 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał podziału środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 2022 r. i przyznał gminie Łososina Dona dotację w wysokości 132 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie naszej gminy.

Czytaj również: ZS w Starym Sączu: uczniowie zobaczyli, jak to się robi na studiach

W ramach tych środków oraz środków pochodzących z budżetu gminy Łososina Dolna planujemy zmodernizować następujące odcinki dróg gminnych:

  1. Drogę nr 292758 K Żbikowice – Bednarek Wronowice w km 0+000,00–0+180,00 położona w miejscowościach Żbikowice i Wronowice,
  2. Drogę nr 292431 K Bilsko – koło Słomki w km 0+000,00–0+404,00 w miejscowości Bilsko.

Modernizacja drogi w miejscowościach Żbikowice i Wronowice polegała będzie na stabilizacji podłoża gruntowego cementem, wykonania górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonania nawierzchni betonowej wraz z poboczami drogi na odcinku 180 mb.

Natomiast odcinek drogi położony w miejscowość Bilsko, zostanie zmodernizowany poprzez wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego oraz poprawienie odwodnienia drogi.

Roboty drogowe na w/w odcinkach dróg planujemy wykonać w drugiej połowie bieżącego roku. Wcześniej należy przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wybrania oferenta do wykonania robót drogowych.

Chciałbym podziękować Zarządowi Województwa Małopolskiego za otrzymane środki finansowe, które stanowią wsparcie dla modernizacji dwóch dróg. Rok do roku modernizujemy i poprawiamy stan techniczny wielu dróg gminnych, polepszając standard skomunikowania i bezpieczeństwo użytkowników. Ważne jest, aby w sposób stabilny i przewidywalny, w zgodzie z założeniami, realizować plan rozwoju gminy. Drogi w tym planie odgrywają ważną rolę. Potrzeb wciąż jest dużo, a otoczenie gospodarcze i finansowe zmieniło się w ostatnich miesiącach diametralnie. Musimy jednak w tych niełatwych czasach podołać wyzwaniom, mądrze i racjonalnie gospodarując publicznym groszem. Szukaliśmy i szukamy więc gdzie się da środków zewnętrznych dla realizacji naszych gminnych inwestycji – mówi Andrzej Romanek wójt gminy.

 

Komentarze Facebook
Comments (0)
Add Comment