Pomoc trafi do najbardziej potrzebujących! Umowy z PFRON podpisane [ZDJĘCIA]

Ponad 800 tysięcy złotych już niedługo trafi na konta trzech stowarzyszeń z Nowego Sącza oraz Biecza wprost z kasy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Marta Mordarska, która jest radną wojewódzką i jednocześnie dyrektorem Małopolskiego Oddziału PFRON przybyła z tymi wspaniałymi informacjami oraz umowami do podpisania.

 

Czytaj również: Nowa sala tradycji w Karpackim Oddziale Straży Granicznej? [ZDJĘCIA]

 

– W sumie z pomocy skorzysta kilkaset osób, a dla każdej z nich to wielka szansa. Wiemy, że te środki finansowe zostaną bardzo dobrze wykorzystane – powiedziała Marta Mordarska, radna wojewódzka oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymały:

– Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny Włodarczyk na rehabilitację indywidualną i grupową kobiet z chorobą nowotworową piersi (125 tysięcy 676 złotych); Celem projektu jest podniesienie sprawności fizycznej kobiet po operacji raka piersi. Rehabilitacja lecznicza ma pomóc chorym kobietom w przywróceniu sprawności (ćwiczenia indywidualne i zespołowe, masaż, zajęcia na basenie), natomiast zajęcia z psychologiem pomagają w przywróceniu równowagi emocjonalnej po postawionej diagnozie.

– Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” z Nowego Sącza na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wsparcie na rzecz ich rodziców (530 tysięcy 598 złotych); Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  (fizjoterapia, edukacja ustawiczna, hipoterapia, dogoterapia, zajęcia z psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapia zajęciowa, muzykoterapia.

– Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z Biecza na rehabilitację dzieci i młodzieży (193 tysięcy 250 złotych). Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  (fizjoterapia,  hipoterapia, logopedia, zajęcia z psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapia zajęciowa.

Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń dziękowali dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON – Marcie Mordarskiej za merytoryczną opiekę nad organizacjami i wszelką pomoc.

Podpisanie umów miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”. W spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
MordarskaniepełnosprawniPFRONpomocstowarzyszeniaumowy
Comments (0)
Add Comment