miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Powiat sprzedaje atrakcyjne działki budowlane! Sprawdź gdzie się znajdują

0 1 346

Właśnie został ogłoszony przetarg na sprzedaż działek budowlanych będących własnością Powiatu Nowosądeckiego. Chodzi o tereny położone w Marcinkowicach (gmina Chełmiec). Działki, o których mowa mają powierzchnię: 0,10 ha, 0,11 ha (trzy działki) i 0,12 ha (dwie działki) i kształt prostokątny. Każda z działek budowlanych sprzedawana jest odrębnie.

 

Czytaj również: Autostrada i węzeł zakopianki do rozbudowy. Lepszy dojazd mieszkańców Sądecczyzny do Stolicy Małopolski

 

Działki mają piękną widokową lokalizację. Położone są w Kotlinie Sądeckiej, w Beskidzie Wyspowym, w odległości ok. 8 km do Nowego Sącza i ok. 20 km do Limanowej, niedaleko centrum miejscowości Marcinkowice, gdzie zlokalizowane są szkoły podstawowa i średnia, klub sportowy, handel i usługi. Działki położone przy drodze gminnej są niezabudowane, a ich bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, tereny zielone i leśne. Działki mają dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja w odległości ok. 500 m, brak sieci gazowej.

 

 

Dostępność komunikacyjna: ok. 0,9 km od drogi powiatowej relacji Chełmiec – Limanowa i linii kolejowej Nowy – Sącz – Chabówka, ok. 5 km od drogi krajowej, ok. 7 km od drogi wojewódzkiej.

Tereny te są przeznaczone na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości:

  • Działka o powierzchni 0,10 ha – 61,500 złotych brutto
  • Działki o powierzchni 0,11 ha – 67,650 złotych brutto
  • Działki o powierzchni 0,12 ha – 73,800 złotych brutto

Osoby zainteresowane, muszą wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł do 22 lutego 2021 r. na konto bankowe  Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: nr  64 1050 0161 6745 7777 7777 7777.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium winien określać numer i położenie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.             

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 113 (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Marcinkowice, jednostka ewid. Chełmiec – działka numer ..………….. ”.

Dodatkowych informacji o warunkach przetargu i o nieruchomości udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami,  tel. 18 41-41-856 lub 18 41-41-857 w godz. od  800 do 1500. Istnieje możliwość zobaczenia nieruchomości. Szczegóły również na stronie: Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości / Przetargi / Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości (nowosadecki.pl)

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź