Prace idą ekspresowo! Łącznik obwodnic coraz bliżej [Zdjęcia]

Ekspresowo postępują prace budowy łącznika dwóch obwodnic (północnej i zachodniej) Nowego Sącza w m. Chełmiec. – Zaglądamy na budowę obwodnicy #Chełmiec #NowySącz w ciągu #DK28. Wykonywane są wykopy, wzmacniane podłoże, trwa przebudowa sieci gazowej i wodociągowej – informuje krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowy i Autostrad. Zgodnie z umową trasa ma być gotowa za 16 miesięcy. Jej koszt to ponad 49,7 mln zł. Budowę obwodnicy Chełmca realizuje konsorcjum Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG z siedzibą w Austrii.

Czytaj również: Zmodernizują historyczny dworzec w Piwnicznej-Zdrój [Zdjęcia]

Zadaniem konsorcjum jest wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej główna przyspieszona (GP), wraz z budową obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Obwodnica Chełmca będzie fragmentem drogi krajowej nr 28 i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Droga powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na obecnej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu).

Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023. Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r., a od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W sierpniu br. wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla budowy tej obwodnicy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wybrany wykonawca nie ma żadnych przeszkód formalnych, by realizować budowę.

Obwodnica Chełmca będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Łącznik obwodnicy północnej i zachodniej, za którego budowę odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest niezbędny do tego, żeby objechać Nowy Sącz bez konieczności wjeżdżania do miasta. Dodatkowo ominiemy zakorkowany wiecznie Chełmiec.

W 2015 roku zostały oddane do użytku obwodnice północna i zachodnia Nowego Sącza. Pierwsza z nich to 2-kilometrowa droga będąca częścią DK28 Zator – Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most. 6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z drogą DK28.

źródło i fot.: GDDKiA w Krakowie

 

Komentarze Facebook
Comments (0)
Add Comment