Rodziny zastępcze dają dzieciom miłość i możliwości rozwoju

30 maja to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Nieprzypadkowo właśnie w tym dniu, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbył się już drugi Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wydarzenie wpisało się w program Małopolska Rodzinna. W spotkaniu wziął udział m.in. marszałek małopolski Witold Kozłowski, radna wojewódzka Marta Mordarska, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk i Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

Czytaj również: Uczcili patrona szkoły. Za nami XI Powiatowy Rajd im. Jana Pawła II „Pilnujcie mi tych szlaków”

Cieszę się bardzo z Waszej obecności, a najbardziej z uśmiechniętych dzieci. To dowód na to, że dzieci się dobrze bawią, a o to właśnie nam chodziło – rozpoczął marszałek Witold Kozłowski. – To święto, które dzisiaj w naszym muzeum się odbywa to już szesnaste tego typu w naszym województwie, a drugie z kolei w formule Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Samorząd województwa w swojej strategii rozwoju umieścił rodzinę w centralnym miejscu. Realizujemy bardzo obszerny program Małopolska Rodzinna – szereg przedsięwzięć, w których wspieramy różnego rodzaju zadania, które służą każdej małopolskiej rodzinie. W sposób szczególny wspieramy także Państwa – w codziennym trudzie prowadzenia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – dodał marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Dwie rodziny zastępcze działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego zostały uhonorowane medalem Polonia Minor. Są to państwo Cecylia i Józef Pierzchałowie oraz Halina i Tytus Dutkowscy. W Małopolsce na koniec 2022 roku funkcjonowało 1 965 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których wychowywało się 2 859 dzieci i młodzieży.

Chcemy podkreślić, jak ważną rolę odgrywają rodziny zastępcze – mówił wicestarosta Antoni Koszyk. – Rodzinną pieczę zastępczą tworzą osoby, które na co dzień podejmują trud i wysiłek wychowania drugiego człowieka, stworzenia domu dzieciom, które zostały go pozbawione. Obdarowują najmłodszych miłością, stwarzają możliwości rozwoju, nauki i szczęśliwego życia. Na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonuje ponad sto rodzin zastępczych. Rodzinne ciepło znalazło w nich ponad 180 dzieci.

 

Komentarze Facebook
Comments (0)
Add Comment