miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

90 milionów zł na poprawę bezpieczeństwa pracy

0 183
Rusza nowa edycja konkursu ZUS dla pracodawców. Przedsiębiorcy mogą w nim zdobyć dofinansowanie do projektów, które poprawiają bezpieczeństwo pracy. Na ten cel ZUS przeznaczy w sumie 90 mln złotych.
 
 
Wnioski można składać od 6 czerwca do 8 lipca 2022 roku. W konkursie wybrane zostaną te projekty, które pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.
 
Projekty dotyczyć mogą m.in<http://m.in/>. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem oraz drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.
 
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek (na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne) i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego.
 
Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata. Wniosek razem z dokumentacją należy złożyć wyłącznie elektronicznie. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja<http://www.zus.pl/prewencja> i w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania można wysyłać na adres e-mail: konkurs@zus.pl<mailto:konkurs@zus.pl>.
 
Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź