miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Newag miał 34,49 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

0 202

Newag odnotował 34,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 50,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 43,23 mln zł wobec 61,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,94 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 234,21 mln zł rok wcześniej.

 

Czytaj również: Odbierz swój karnet już dzisiaj. Czeka w klubie Halny. Ilość darmowych wejściówek ograniczona

 

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 75,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 112,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 692 mln zł w porównaniu z 803,5 mln zł rok wcześniej.

Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 692 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest niższa o 111,5 mln zł (-13,9%). Grupa zanotowała zysk w wysokości 75,2 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk grupy wyniósł 112,9 mln zł (-33,4%). Wartość EBITDA wyniosła 132,9 mln zł i była o 50,7 mln zł niższa niż w trzech kwartałach roku 2020 (-27,6%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 89,9 mln zł (+5,7%) do kwoty 1 675 mln zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 16,29 zł – czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

“Na wyniki grupy główny wpływ miała wartość marży na sprzedaży, która wyniosła w 3 kwartałach 2021 roku 145 mln zł (- 88,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża jest niższa o 8,1 punktów procentowych i wyniosła 21,1%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w analizowanym okresie 2021 roku. W ocenie Zarządu marża realizowana na poszczególnych kontraktach jest wyższa niż planowana. Dodatkowo, na wyniki Grupy wpłynęły opisane poniżej zdarzenia jednorazowe ujęte w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 32,09 mln zł wobec 80,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2020 r.

źródło: ISBnews
fot.: archiwum

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź