miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Newag miał 6,35 mln zł zysku netto, 16,84 mln zł zysku EBIT w III kw. 2022 r.

0 959

Newag odnotował 6,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 38,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,84 mln zł wobec 48,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272,19 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 340,94 mln zł rok wcześniej.

Czytaj również: FAKRO w prestiżowym gronie nominowanych do Nagrody Prezydenta RP

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 71,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 632,75 mln zł w porównaniu z 692 mln zł rok wcześniej.

„Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 632,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest niższa o 59,3 mln zł (-8,6%). Grupa zanotowała zysk [ogółem] w wysokości 996 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Grupy wyniósł 70,8 mln zł (-98,6%). Wartość EBITDA wyniosła 59,8 mln zł i była o 66,3 mln zł niższa niż w trzech kwartałach roku 2021 (-52,6%). Wartość sumy bilansowej zmniejszyła się o 113,3 mln zł (-6,9%) do kwoty 1 524,6 mln zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 15,27 zł. Na powyższe wyniki grupy główny wpływ miała wartość marży na sprzedaży, która za okres trzech kwartałów 2022 roku wyniosła 95,8 mln zł, czyli o 43,3 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego; w ujęciu procentowym marża jest niższa o 5 punktów procentowych i wyniosła 15,1%. Niższa wartość zrealizowanej marży jest konsekwencją wielu czynników związanych z aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju i na świecie” – czytamy w raporcie.

Wywołana przez Rosję wojna negatywnie oddziałuje na działalność Grupy, powodując ograniczenia w dostępności materiałów i komponentów, zaburzenia w łańcuchach dostaw, niekontrolowany wzrost cen paliw i energii, a przede wszystkim osłabienie PLN w stosunku do EUR i USD, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu kosztów materiałowych. Pomimo dużych zmian cen komponentów na rynkach światowych, dzięki polityce gwarantowania cen materiałów określanych jako strategiczne, ceny komponentów wyrażone w walutach naturalnych są utrzymywane na poziomach zgodnych z założeniami budżetowymi. Przyczyną obniżenia marży jest przede wszystkim wzrost kursu EURPLN; aktualnie realizowane umowy zakładały kurs EURPLN w okolicach 4,4 kiedy zakupy dokonywane w roku bieżącym miały kurs rozliczeniowy na poziomie około 4,8, wyjaśniono także.

Pozostałe czynniki mające wpływ na wyniki grupy kapitałowej przedstawiają się następująco:

– harmonogram realizowanych projektów i wynikający z niego terminarz sprzedaży pojazdów w analizowanym okresie, w tym szczególnie przesunięcie w sprzedaży lokomotyw DRAGON MST na ostatnie tygodnie br.,

– wyższe o 18,5 mln zł w stosunku do ubiegłorocznych danych koszty finansowe, co wynika częściowo ze wzrostu wolumenu finansowania zewnętrznego, ale przede wszystkim z podniesienia wartości stóp procentowych,

– czterokrotnie niższa niż w roku ubiegłym wartość przychodów operacyjnych, co było konsekwencją sprzedaży poza grupę lokomotywy elektrycznej oraz faktu, że w 2021 roku Newag S.A. otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie kwotę 5 159 088,71 zł, a Newag IP Management Sp. z o. o. kwotę 1 047 704,68 zł na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 6,4 mln zł, co było konsekwencją regulacji płacowych w spółkach Grupy, wymienił Newag.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 37,53 mln zł wobec 33,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews
fot.: archiwum (newag.pl)

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź