miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nieujawnione źródła dochodów – co to takiego i jakie kary za nie grożą?

0 266

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne muszą zgodnie z prawem deklarować wszystkie dochody osiągane w danym okresie sprawozdawczym. Niekiedy zdarza się, że różne podmioty próbują wykorzystać luki prawne, aby „zmniejszyć” swoje dochody i tym samym ograniczyć wysokość podatków. Nieujawnienie dochodów lub ich części jest jednak klasyfikowane jako przestępstwo lub wykroczenie podatkowe.

Nieujawnione źródła dochodów, czyli jakie?

Dochód z nieujawnionych źródeł to kwota, która nie ma pełnego pokrycia w zgłoszonych źródłach ujawnionych dochodów. Może również obejmować korzyści przedstawione w zaniżonej wartości, czyli zyski nieuwzględnione w kontroli skarbowej. Innymi słowy, są to środki zarabiane przez dane przedsiębiorstwo bez zgłoszenia do organów podatkowych. Taki dochód może pochodzić np. z nielegalnej działalności handlowej, a także z przemytu czy korupcji. Zjawisko to stanowi poważny problem, powodujący znaczne zmniejszenie dochodów podatkowych państwa, a przez to również obniżenie efektywności wykorzystania tych środków.

Podatek od nieujawnionych dochodów i kary

Nieujawnienie osiągniętych dochodów stanowi poważne wykroczenie podatkowe. W przypadku, gdy urząd wykryje u podatnika przychody pochodzące z nieujawnionych źródeł, nakładany jest podatek od nieujawnionych dochodówJest to obowiązek uiszczenia podatku zryczałtowanego od wskazanej kwoty w wysokości aż 75%. To jednak nie wszystko – do tego należy liczyć się z potencjalnymi karami. Osoby lub firmy, które nie ujawnią w całości swoich dochodów, mogą być zobowiązane do zapłaty odsetek od niezapłaconych podatków. Dodatkowo organy podatkowe mogą dokonać konfiskaty mienia lub aktywów przedsiębiorstwa. W przypadku osób wykonujących zawody regulowane – np. architektów, dietetyków, fizjoterapeutów czy geodetów – może dojść także utrata licencji do wykonywania zawodu.

W jaki sposób organy podatkowe ustalają dochody z nieujawnionych źródeł?

Zniekształcanie lub ukrywanie dochodów i ich źródeł stanowi poważny problem dla gospodarki. Aby zidentyfikować tego typu nieścisłości, Urząd Skarbowy musi przestrzegać ściśle określonych procedur, których celem jest weryfikacja dokumentów podatników i porównanie przekazanych informacji ze stanem faktycznym. Najczęstszym działaniem jest stosowanie kontroli podatkowych, podczas których sprawdza się zgodność rzeczywistych dochodów podatnika ze zgłoszonymi. Za identyfikację nieujawnionych źródeł przychodu odpowiada także Krajowa Administracja Skarbowa, która dysponuje specjalnymi uprawnieniami w tym zakresie. Warto mieć także na uwadze, że Urząd Skarbowy ma obowiązek reagować na wszelkie donosy, także anonimowe, które niejednokrotnie stanowią sygnał do wszczęcia postępowania kontrolnego.

Kiedy dochodzi do przedawnienia nieujawnionych źródeł dochodu?

Według polskiej ordynacji podatkowej nieujawnione dochody ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego. Po upłynięciu tego okresu urząd nie może w żaden sposób podważyć prawidłowości wykazanych rozliczeń. 

Artykuł sponsorowany

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź