miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Obywatele Ukrainy powinni informować ZUS o wyjeździe | Громадяни України повинні повідомити ZUS про свій виїзд

0 175

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni zawiadomić o tym ZUS.

Громадянам України, які подали заявку на отримання допомоги на дитину понад 500 або на Family Care Capital і планують виїхати з Польщі, слід повідомити про це ZUS.

Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją jest utrata przez niego świadczeń. Dlatego ważne jest, aby uchodźcy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić, jest stronie internetowej ZUS.

Згідно з положеннями, виїзд громадянина України з Польщі більше ніж на місяць позбавляє його права на законне перебування в нашій країні. Наслідком є ​​втрата ним вигод. Тому важливо, щоб біженці, які подали заяву на отримання сімейної допомоги та планують виїхати з Польщі, повідомили про це ZUS. Детальні інструкції про те, як це зробити, доступні на веб-сайті ZUS.

Przekazać informację o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – trzeba wtedy złożyć formularz POG.

Іноземці можуть надати інформацію про поїздку через Платформу електронних послуг (ПУЕ) Закладу соціального страхування – тоді потрібно подати бланк POG.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, żeby sprawdzić czy konkretna osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

У закладі соціального страхування є інструменти, щоб перевірити, чи виїхала конкретна особа з нашої країни. Іноземець, який збирає сімейні виплати і не повідомляє про свій виїзд, повинен буде повернути неправомірно зібрані кошти з відсотками.

ZUS weryfikuje legalność pobytu w Polsce obywateli Ukrainy zarówno przy przyznawaniu świadczeń, jak i w dowolnym momencie ich pobierania. Informacje pochodzą np. z systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS może korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, który prowadzi Straż Graniczna.

ZUS перевіряє законність перебування в Польщі громадян України як під час надання пільг, так і в будь-який час під час їх отримання. Інформація надходить, наприклад, з освітньої інформаційної системи, центрального реєстру застрахованих осіб. У разі потреби ЗУС може використовувати спеціальний реєстр громадян України, який веде Прикордонна служба.

Ponadto w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może poprosić świadczeniobiorcę o osobiste udzielenie wyjaśnień. Jeżeli odmówi on lub nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, to ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Крім того, у разі сумнівів щодо виконання умов для отримання сімейної допомоги, зокрема умови проживання в Польщі, ZUS може попросити бенефіціара особисто надати пояснення. Якщо він відмовляється це зробити або не зробить цього у встановлений термін, ZUS може призупинити виплату допомоги на дитину. Ці правила поширюються як на поляків, так і на іноземців.

Należy zawiadomić ZUS także w razie wyjazdu do innych krajów UE. ZUS może otrzymać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych. Dzieje się to w ramach współpracy z instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego innych państw członkowskich UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.

ЗУС також слід повідомити у разі поїздки в інші країни ЄС. ЗУС може отримати інформацію про перебування громадянина України в іншій країні в рамках провадження щодо призначення сімейної допомоги. Це відбувається в рамках співпраці з установами, уповноваженими виконувати положення ЄС щодо координації систем соціального забезпечення інших держав-членів ЄС/ЄАВТ. Це стосується і поляків.

W ramach wsparcia z ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin, takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Rodzina 500+. Pierwsze pieniądze z programu 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja.

У рамках підтримки ZUS громадяни України можуть скористатися програмами для сімей, такими як Family Caring Capital або Family 500+. Перші гроші від програми 500+ українцям надійдуть у середині травня.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź