miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Poznajcie rodzaje ETF

0 582

Coraz więcej osób próbuje inwestować na giełdzie np. kryptowalut. Jest to sposób na wzbogacenie się, ale każda inwestycja może wiązać się z dużymi stratami. Dziś skupimy się na tym, czym są ETF-y. Przedstawimy rodzaje tych funduszy. Warto dowiedzieć się więcej.

Exchange Traded Fund – czym są?
Fundusze ETF są to instrumenty finansowe, których zadaniem jest podążanie za zmianami jakie zachodzą biorąc pod uwagę cenę instrumentu bazowego. Te fundusze notowane są na giełdzie i rzeczywiście odzwierciedlają zachowanie danego indeksu giełdowego. Przez to, że są indeksowane giełdowo ich funkcjonowanie jest w pełni regulowane zarówno dyrektywami unijnymi, jak i krajowymi. Exchange Traded Fund charakteryzuje się tym, że można dokonywać codziennej kreacji, ale też umarzać jednostki w tym przypadku rozumiane jako certyfikaty. Trzeba jeszcze wiedzieć, że ETF-y notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje.

Rodzaje ETF-ów
Fundusze Exchange Traded Fund dostępne są w wielu wariantach. Otóż wyróżniamy ich różne rodzaje. Są to choćby fundusze indeksowe. Ten rodzaj podąża ściśle za cenami z indeksów giełdowych i to z całego świata. Warto wiedzieć, że są one dostępne za pośrednictwem Saxo i zawierają grupę akcji spółek notowanych na giełdzie. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę specyfikę danego indeksu, co odnosi się do tego, że mogą symbolizować grupę największych spółek, ale też skupiać się na konkretnej branży. Występują też ETF-y na obligacje, które podążają za cenowymi zmianami wybranych obligacji. Wyróżniamy obligacje rządowe, komunalne, ale i korporacyjne. Dostępne są też produkty, które łączą w sobie różne pakiety obligacji. Kolejnym rodzajem są instrumenty surowcowe, które najczęściej wybierają doświadczeni traderzy. Tego typu ETF-y naśladują zmiany jakie zachodzą na rynku surowców, np. złota, srebra czy roby naftowej. Na rynkach surowcowych może dochodzić do wielu zawirowań, a więc ETF może cechować naprawdę duża zmienność. Niejako nowością na rynku są Exchange Traded Fund kryptowalutowe. W tym przypadku należy pamiętać, że wirtualne waluty słyną z dużej płynności, ale też zmienności wartości. 

Jak działają ETF-y?
Działanie ETF-ów jest nader proste. Kupując je stajecie się współwłaścicielami danej firmy. Jednocześnie kupujecie produkt, który jest zgodny z wynikami aktywów bazowych. Inwestor musi monitorować zmiany, które zachodzą na rynku. Wpływ na nie może mieć np. sytuacja geopolityczna. Warto jeszcze wiedzieć, że fundusze typu ETF mogą być lewarowane i nielewarowane. Można kupić właśnie Echange Traded Fund lewarowane, które najczęściej koncentrują się na wynikach krótkoterminowych i nie są wybierane przez początkujących traderów. Tutaj zarówno ryzyko, jak i koszty są wysokie. W przypadku zwykłych funduszy wartość jest porównywana z wartością aktywów bazowych. Tego typu narzędzie uznaje się za elastyczne i najczęściej wiąże się z niskimi kosztami. Oczywiście zawsze ryzyko jest duże, gdyż nie można przewidzieć zmian, do których mogą należeć nagła sprzedaż firmy, przejęcie czy zmiana składu indeksu. Pamiętajcie, że w przypadku ETF-ów roczne koszty operacyjne mogą różnić się od kosztów opłat transakcyjnych. Zasadniczo uznaje się, że im wyższy wskaźnik kosztów, tym zwroty są niższe. Jeżeli ETF nie jest płynny, to oznacza, że nie jest przedmiotem częstego obrotu.

– Artykuł sponsorowany

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź