miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Pracownicze Plany Kapitałowe – oszczędzaj na przyszłość!

0 1 082

Od 1 lipca pracodawcy zatrudniający minimum 250 pracowników mają obowiązek wprowadzenia w firmach Pracowniczych Planów Kapitałowych. W regionie nowosądeckim jest wiele takich przedsiębiorstw. Za 1,5 roku – od 1 stycznia 2021 każdy przedsiębiorca będzie miał taki obowiązek.

CZYM JEST PPK I KTO ZOSTANIE NIM OBJĘTY?
PPK to nowy system prywatnego oszczędzania, który ma na celu budowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków.  Odkładane pieniądze będą pochodziły z trzech źródeł:

  • Pracownik – każdy zatrudniony będzie przekazywał minimum 2% swojego wynagrodzenia, z możliwością zwiększenia tego udziału do 4%. Jedynie osoby zarabiające poniżej 120% minimalnego wynagrodzenie będą mogły obniżyć składkę  do minimum 0,5%;
  • Pracodawca – przeznaczy on na PPK kolejne 1,5% do 4% wynagrodzenia danej osoby. Co istotne, składka od pracodawcy nie będzie odejmowana od wynagrodzenia. Będzie  dodatkowym przychodem dla pracownika;
  • Państwo – Fundusz Pracy przekaże każdemu na start 250 zł, a co roku dopłaci kolejne 240 zł.

Programem zostaną objęci wszyscy pracownicy od 18 do 55 roku życia. Osoby, które mają powyżej 55 lat, ale nie ukończyły 70 roku życia, mogą zawnioskować o dołączenie do PPK.

 

Data objęcia
ustawą PPK

1 lipca 2019

1 stycznia 2020

1 lipca 2020

1 stycznia 2021

Wielkość podmiotów objętych ustawą

podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników (według stanu na dzień 31 grudnia 2018

podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników (według stanu na dzień 30 czerwca 2019)

podmioty zatrudniające od 20 do 49 pracowników (według stanu na dzień 31 grudnia 2019)

pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych

Ilość pracowników zatrudnionych w danych podmiotach

3,3 mln

2,0 mln

1,1 mln

5,1 mln

 

CZY I KIEDY BĘDZIE MOŻNA WYPŁACAĆ PIENIĄDZE Z PPK?
Pieniądze nie będą zablokowane, pracownik będzie mógł w dowolnym momencie je wypłacić i przeznaczyć na dowolny cel. Otrzyma jednak zgromadzone oszczędności pomniejszone o: podatek od zysków kapitałowych, 30% wartości wpłat pracodawcy (ta część jest przekazywana jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS) i całość dopłat rocznych oraz składkę powitalną. Chcąc zachować wszystkie dopłaty trzeba będzie poczekać z wypłatą środków do ukończenia 60. roku życia. Osoba zapisana do PPK będzie miała także możliwość wypłaty 100% pieniędzy w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu, o ile nie ukończył 45 lat (z obowiązkiem zwrotu) oraz wypłaty do 25% pieniędzy w sytuacji poważnej choroby pracownika, jego małżonka lub dziecka (bez konieczności zwrotu).

Uczestnicy nie muszą nic robić, aby być zapisanym, ponieważ to pracodawca będzie zawierał w imieniu pracownika umowę o prowadzenie PPK. Z udziału w tym programie będzie można w każdym momencie zrezygnować oraz zapisać się ponownie. Każdy, kto zrezygnuje z PPK, będzie jednak co 4 lata automatycznie do niego zapisywany, oczywiście z możliwością dalszej rezygnacji.

Pracownicze Plany Kapitałowe przez najbliższe 2 lata obejmą pracodawców zatrudniających ok. 11,5 mln pracowników. Okazuje się jednak, że nie wszyscy wiedzą o tym programie. Zgodnie z badaniem CBOS 57% osób nie słyszało o wprowadzaniu PPK. Te dane pokazują jak wiele jeszcze pracy czeka osoby i firmy, które mają za zadanie szerzyć wiedzę o tej metodzie oszczędności, czyli gromadzenia kapitału.

 

 

JAKIE OBOWIĄZKI W ZWIĄZKU Z PPK BĘDZIE MIAŁ PRACODAWCA?
Jest to rozwiązanie, na którym niewątpliwie zyskają pracownicy, poprzez dodatki od pracodawców i Państwa. Przedsiębiorstwa muszą się jednak liczyć z dodatkowymi obciążeniami i obowiązkami. Zgodnie z ustawą, firma musi należycie poinformować pracowników o PPK, przyjmować rezygnacje z uczestniczenia w programie i przyjmować wnioski pracowników po 55 roku życia o chęci dołączenia do nowej formy oszczędzania. Dodatkowo, obowiązkiem pracodawcy jest wraz z związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników, wybranie instytucji finansowej, która będzie zarządzała przekazywanymi środkami, a następnie podpisanie z nią umów o zarządzanie i prowadzenie PPK.  Po wypełnieniu tych zadań pracodawca musi co miesiąc wyliczać należne składki i przekazywać środki w ustawowych terminach do wybranej instytucji.

CZYM PPK RÓŻNI SIĘ OD OFE?
Pomimo oczywistych korzyści dla pracowników, wiele osób nieufnie podchodzi do tego rozwiązania. Mają w pamięci wygaszane od kilku lat OFE i to, jak były one promowane na początku. Trzeba jednak zaznaczyć wiele różnic pomiędzy tymi systemami oszczędzania. Po pierwsze, środki odkładane w ramach PPK są prywatnymi pieniędzmi. Pozytywną różnicą jest również ich dobrowolność, czyli możliwość rezygnacji i ponownego dołączenia w dowolnym momencie. Środki w OFE były przekazywane, jako część naszej składki ZUS, nie odkładane z realnych oszczędności. Co więcej, PPK daje dostęp do pieniędzy w każdym momencie oraz dziedziczenie tych środków jako realnych pieniędzy, nie zaś dziedziczenie zapisu w ZUS. Bardzo znaczącą różnicą dla pracowników zapisanych do PPK będzie poziom opłat pobieranych przez instytucje finansowe zarządzające środkami uczestników. Powszechne Towarzystwa Emerytalne pobierały w OFE jako opłata dystrybucyjna i opłata za zarządzanie nawet 4% wpłacanych środków. Opłaty w ramach PPK są ustawowo ograniczone do maksymalnie 0,6% w skali roku, na które składa się 0,5% opłaty za zarządzanie oraz 0,1% opłaty za wynik, dostępne dla funduszy, które osiągną wynik powyżej poziomu wyznaczonego przez ministra finansów.

 

 

Do tej pory 18 instytucji finansowych spełniło wymagania ujęte w ustawie o PPK, by móc zarządzać przyszłymi oszczędnościami zatrudnionych Polaków i zostało wpisane do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Teraz pracodawcy wraz z pracownikami (poprzez związki zawodowe lub reprezentację pracowników) muszą dokonać wyboru, która instytucja będzie zarządzała ich pieniędzmi. Pracownicy, natomiast muszą zdecydować czy chcą skorzystać Pracowniczych Planów Kapitałowych i gromadzić kapitał na przyszłe wydatki lub emeryturę.

Grzegorz Błaszczyk
Fair Invest
fot. pixabay.com, mf.gov.pl

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź