miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Stopy procentowe w górę

RPP podwyższyła stopy proc. dążąc do obniżenia inflacji do celu w średnim okresie

0 326

Z uwagi na ryzyko utrwalenia się inflacji na poziomie wyższym od celu, RPP podwyższyła w środę stopy proc. dążąc do obniżenia inflacji do celu w średnim okresie – podała RPP w komunikacie po posiedzeniu. Rada podała, że NBP może nadal stosować interwencje na rynku FX oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej.

 

Czytaj również: Prace na nowej konstrukcji praktycznie na finiszu. Wkrótce otwarcie oszałamiającej przeprawy

 

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50 proc. (…) Chociaż oddziaływanie części podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku, to obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach. W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano. W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego. Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP – napisano.

“Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych” – dodano.

Komunikat RPP nie zawiera informacji, czy podwyżka stóp proc. była jednorazowa, czy też jest to początek cyklu.

Dzień przed nieoczekiwaną podwyżką stóp procentowych prezes NBP Adam Glapiński powiedział publicznie, że “zbliża się” konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp. Nie sprecyzował jednak, kiedy mogłoby to nastąpić.

We wrześniu większość RPP oceniała, że w kontekście możliwości wycofania akomodacji monetarnej, istotne będą wyniki listopadowej projekcji inflacji i PKB.

Prezes NBP wielokrotnie do tej pory podkreślał, ostatnio we wrześniowym wywiadzie dla PAP Biznes, że NBP zakończy skup obligacji, gdy zacznie wycofywać akomodację monetarną i podnosić stopy procentowe.

W lipcu dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar powiedział, że kontynuowanie skupu aktywów po podwyżkach stóp proc. byłoby działaniem wewnętrznie sprzecznym.

Z kolei niektórzy członkowie RPP publicznie mówili, że kontynuowanie skupu aktywów po podwyżkach stóp jest możliwe.

W poprzednich komunikatach RPP wskazywała wprost, bez odnoszenia się do Założeń polityki pieniężnej, że NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. NBP informował też wcześniej, że będzie nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Założenia polityki pieniężnej na 2022 r. dają możliwość stosowania wszystkich ww. instrumentów.

RPP podała ponadto w środowym komunikacie podała, że podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.

Według Rady, w najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest nadal wpływ jesiennej fali pandemii na gospodarkę.

Rada wskazała ponadto, że sytuacja na rynku pracy poprawia się, co znajduje odzwierciedlenie w wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze.

PODWYŻKA STOPY REZERWY OBOWIĄZKOWEJ O 150 PB DO 2,0 PROC.

RPP podjęła w środę decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej do 2,0 proc. z 0,50 proc.

Komunikat nie zawiera odniesienia do poziomu środków oprocentowania rezerwy.

RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej w marcu 2020 r. do 0,50 proc. z 3,50 proc. i ustaliła poziom oprocentowania środków rezerwy na poziomie stopy referencyjnej.

Jeszcze we wrześniu prezes NBP mówił, że nie będzie postulował zmiany poziomu rezerwy obowiązkowej, a o braku takiej potrzeby wspominał także kilkukrotnie wcześniej.

**************

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 6 października nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe – referencyjną o 40 pb do 0,50 proc., lombardową o 50 pb do 1,0 proc., redyskontową weksli do o 40 pb do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb do 0,52 proc. RPP utrzymała stopę depozytową na poziomie 0,0 proc.

Żaden z ankietowanych przez PAP Biznes przed październikowym posiedzeniem RPP ekonomistów (20 ośrodków) nie spodziewał się zmian stóp procentowych w bieżącym miesiącu. Na czwartek 7 października na godz. 15.00 zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP Adama Glapińskiego. Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP zaplanowano na 3 listopada.

PAP Biznes

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź