miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Trzy nowe kierunki studiów w sądeckim PWSZ! Uczelnia na miarę XXI wieku

0 5 578

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie trzech nowych kierunków studiów. Już od najbliższego roku będzie można studiować m.in. na kierunkach: Public Relations i reklama w Instytucie Pedagogicznym oraz Filologię niemiecką i Filologię wschodniosłowiańską w Instytucie Języków Obcych.

 

Czytaj również: 56 ozdrowieńców z Sądecczyzny!
Liczba chorych mocno w dół [Raport 11.08.2020]

 

Studia w zakresie Public Relations i reklamy doskonale korespondują ze współczesnymi społecznymi i ekonomicznymi makrotrendami rosnącego znaczenia nowoczesnych kanałów komunikacji, lawinowego przyrostu informacji oraz zacierania się granic pomiędzy ich twórcami i odbiorcami.

Nadrzędnym celem nowego kierunku jest nabycie umiejętności skutecznego i efektywnego budowania konstruktywnych relacji i dialogu pomiędzy różnymi organizacjami i ich otoczeniem. Studia zapewniają poznanie narzędzi PR oraz specyfiki poszczególnych mediów. Ponadto kształtować będą ponadprzeciętne kompetencje w zakresie kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych. Studia umożliwią realizację projektów promocyjnych, dzięki czemu absolwent kierunku przygotowany będzie do podjęcia różnorodnych wyzwań komunikacyjnych na rynku pracy. Oprócz szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne oraz psychologia) dotyczących uwarunkowań relacji międzyludzkich, studenci zdobędą przydatne na rynku pracy umiejętności i kompetencje tj.: umiejętność organizacji pracy w grupie i efektywnej komunikacji w zespole, umiejętność dobierania treści i formy komunikatów z uwzględnieniem specyfiki społecznej i kulturowej odbiorców. Poznają zasady posługiwania się nowymi technologiami w celach komunikacyjnych, przez co staną się otwarci na nowe rozwiązania w dziedzinie komunikacji wizualnej, medialnej i społecznej.

Absolwent kierunku Public relations i reklama przygotowany będzie do pracy w instytucjach państwowych i prywatnych w charakterze osoby wyspecjalizowanej w obszarze kreowania wizerunku, prowadzenia właściwej komunikacji społecznej, a także budowania i nadawania przekazów reklamowych.

Instytut Języków Obcych (IJO) proponuje od nowego roku akademickiego dwa nowe kierunki studiów, które są odpowiedzią na wyzwania rynku pracy i realnie zwiększą szanse przyszłych absolwentów na zatrudnienie – są to filologia niemiecka i filologia wschodniosłowiańska. Biorąc pod uwagę fakt, iż na obu kierunkach wszystkie języki są nauczane od podstaw, nowa oferta przeznaczona jest praktycznie dla każdego. Znajomość języka niemieckiego, czy też języka rosyjskiego jest bardzo ważna dla wielu kluczowych dla gospodarki branż.

Dodatkową zaletą obu kierunków studiów jest nauka drugiego języka obcego (języka angielskiego lub rosyjskiego na filologii niemieckiej, a na filologii wschodniosłowiańskiej, oprócz języka rosyjskiego, języka ukraińskiego i języka angielskiego lub niemieckiego). Szeroko zakrojona podbudowa ogólnymi oraz kierunkowymi przedmiotami (informatyka, komunikacja interkulturowa i interpersonalna, teoria przekładu, podstawy przedsiębiorczości, kultura, literatura, historia) oraz językoznawczymi zapewni nie tylko swobodne poruszanie się w krajach języków docelowych, ale i nabycie profesjonalnych praktycznych umiejętności dodatkowo w zakresie jednej z trzech specjalizacji: język w turystyce i kulturze, asystent językowo-biurowy oraz tłumaczenia.

IJO od nowego roku akademickiego chce zaoferować zainteresowanym osobom, szczególnie pracującym, możliwość bezpłatnego studiowania w systemie wieczorowym – tzn. zajęcia będą odbywać się 4 dni w tygodniu późnymi popołudniami. Ponadto część zajęć będzie mogła odbywać się w systemie zdalnym. Takie rozwiązanie pozwoli łączyć pracę zawodową ze studiami bez konieczności ponoszenia opłat.

Instytut Języków Obcych zaprasza także osoby niepełnosprawne, dla których studiowanie języków obcych może okazać się bardzo atrakcyjnym wyborem. Uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem infrastruktury, jak i dodatkowego wsparcia finansowego, czy też dedykowanych zajęć indywidualnych.

Studenci kierunków filologicznych mają również możliwość wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+, a także odbywają praktyki zawodowe, podczas których sprawdzają, nabywają i rozwijają swoje umiejętności zawodowe i językowe. Realizowane praktyki zawodowe stanowią odzwierciedlenie przyszłych warunków zatrudnienia, co pozwala studentowi na gromadzenie wartościowych doświadczeń oraz realnego sprawdzenia poziomu swych umiejętności.

Nowe kierunki w PWSZ to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim – bezcenna szansa praktycznego wykorzystania zdobywanych kompetencji w życiu zawodowym. Rynek pracy chłonny jest specjalistów ze znajomością języka niemieckiego oraz osób posługujących się językiem rosyjskim i ukraińskim, a także tych profesjonalnie dbających o wszystkie kanały komunikacji współczesnych organizacji.

Aktualnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu można studiować w 6 instytutach na 18 kierunkach pierwszego stopnia, 6 kierunkach drugiego stopnia i 2 kierunkach jednolitych studiów magisterskich.

źródło: PWSZ Nowy Sącz
fot. archwium

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź