miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Zbigniew Konieczek nagrodzony! Województwo małopolskie doceniło sądeckiego przedsiębiorcę

Małopolska doceniła tych, którzy pomagają

0 356

Wspierają osoby niepełnosprawne, organizują ciekawe inicjatywy społeczne, zachęcają innych do działania – to tylko kilka z przykładów tego, jak laureaci nagród Amicus Hominum. Podczas tegorocznej gali jedym z laureatów został prezes firmy Newag, Zbigniew Konieczek. Symboliczne statuetki wręczyli marszałek Witold Kozłowski i Iwona Gibas z zarządu województwa. W wydarzeniu wzięli również udział radni województwa: przewodniczący SWM prof. Jan Tadeusz Duda i Marta Mordarska.

 

Czytaj również: Pobiegli po uśmiech i zebrali 50 tys. złotych dla Marysi! [Podsumowanie akcji]

 

Chętnie pomagają innym
Od 2006 r. nagroda Amicus Hominum trafia do osób, które bezinteresowanie pomagają innym. W tym roku Grand Prix nagrody otrzymał Adam Stromidło, przewodniczący Rady Głównej Polskiego Związku Głuchych za poruszającą walkę z przeciwnościami losu, ogromną pasję działania oraz niezwykłą umiejętność wykorzystywania własnych doświadczeń i talentów do niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Laureat otrzymał ją również za wytrwałą pracę społeczną, która nieustannie wspiera osoby niesłyszące w udziale w życiu publicznym i społecznym oraz za wyjątkową empatię i ciągłą troskę o drugiego człowieka.

 

 

Nagroda Amicus Hominum została przyznana również w pięciu poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA
Laureat: Zbigniew Konieczek – w dowód uznania za ogromną wrażliwość na los osób potrzebujących pomocy. Za bezinteresowną działalność dobroczynną na rzecz mieszkańców Sądecczyzny w trudnej sytuacji materialnej, ciężko i nieuleczalnie chorych, a także za wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży, jak i troskę o zdolnych studentów. Za aktywne włączenie się w pomoc personelowi oraz pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.
Wyróżniony: Krzysztof Kołodziejczyk – w podziękowaniu za wieloletnią działalność dobroczynną na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Za niezwykle życzliwą pomoc niesioną ubogim oraz samotnym poprzez organizację corocznych spotkań wigilijnych. Za włączanie się w liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, a także wspieranie wielu inicjatyw ważnych dla lokalnej społeczności.

 

 

KATEGORIA POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM:
Laureat: Adam Stromidło – w dowód uznania za całokształt wieloletnich dokonań na rzecz osób niesłyszących. Za pionierskie działania, które przyczyniły się do powołania pierwszej internetowej telewizji głuchych, a także tworzenie lepszego dostępu do tłumaczy języka migowego w sferze publicznej. Za niwelowanie barier architektonicznych i społecznych, z którymi mierzą się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami.
Wyróżniony: Lucyna Maria Lubańska – w podziękowaniu za niestrudzoną, wieloletnią działalność w dziedzinie pomocy społecznej, za aktywność na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Za wyjątkową wrażliwość, dobroć serca i ciągłą gotowość do niesienia pomocy oraz niezwykłą umiejętność jednoczenia ludzi wokół osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

KATEGORIA PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Laureat: Alina Kamińska – w dowód uznania za pełną oddania działalność społeczną i charytatywną na rzecz pracowników i pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Za ogromne zaangażowanie na rzecz jednoczenia mieszkańców oraz różnych środowisk – artystycznych, medycznych czy politycznych – wokół idei pomocy tej placówce, szczególnie w trudnym czasie pandemii COVID-19.
Wyróżniony: Damian Konieczny – w podziękowaniu za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Za całokształt dokonań na rzecz promowania zdrowego stylu życia i wdrażanie lokalnego programu profilaktyczno-zdrowotnego podczas Dni Otwartych Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka” oraz Dni Spirometrii w Wieliczce.

KATEGORIA SPORT I EDUKACJA
Laureat: Magdalena Gorzelany – Dziadkowiec – w dowód uznania za upowszechnianie sportu i popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży – w tym zwłaszcza dziewcząt. Za kształtowanie sportowego ducha rywalizacji oraz promowanie zasad zdrowego współzawodnictwa w duchu „fair play”. Za ogromne serce wkładane w rozwijanie talentów młodzieżowej kadry w futsalu, osiągającej ogólnopolskie sukcesy.
Wyróżniony: Marek Pajka – w podziękowaniu za wyjątkowe zaangażowanie w promocję aktywności fizycznej, krzewienie sportowego ducha oraz podejmowanie licznych inicjatyw integrujących środowiska sportowe z lokalną społecznością. Za działalność charytatywną, dzięki której udało się z sukcesem połączyć ideę sportowej rywalizacji z realną pomocą dla potrzebujących.

KATEGORIA INICJATYWA MŁODYCH
Laureat: Łukasz Rzepka – w dowód uznania za wyjątkową i pełną zaangażowania działalność prospołeczną, podejmowanie i włączanie się w liczne działania na rzecz dialogu międzykulturowego. Za wielopłaszczyznową działalność na rzecz integracji środowisk cudzoziemców, za promowanie postaw otwartości i wdrażania wzorcowych praktyk wolontariatu we wspólnocie akademickiej.
Wyróżniony: Hufce Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska – w podziękowaniu za poruszający przykład bezinteresownej i pełnej zrozumienia pomocy dla najbardziej potrzebujących. Za wielowymiarowe i nowoczesne działania, które w czasie pandemii COVID-19 dawały wsparcie i otuchę wielu mieszkańcom. Za niezwykłą zdolność mobilizowania innych do pomocy oraz propagowanie wśród harcerzy idei wolontariatu.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź