miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Projekt „Mój Szef to Ja! II” – Zgłoś się i zdobądź dotację!

0 527

Możesz zostać swoim własnym szefem! Projekt „Mój Szef to Ja! II” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany m.in. przez miasto Nowy Sącz oferuje dotację w wysokości 27 tys. złotych na założenie własnej działalności gospodarczej.

Do programu mogą zgłosić się osoby niepracujące powyżej 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza. Należy również spełniać warunek o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz kwalifikować się do jednej z grup: kobiety, osoby z wykształceniem średnim lub niższym, osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy), osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia.

Z dotacji  można pokryć koszty związane z zakupem maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, oprogramowania, prac remontowych i budowlanych, zakupu towarów, czy takich wydatków związanych z prowadzeniem firmy jak: reklama, koszty bieżące przez pierwsze miesiące prowadzenia firmy (ZUS, materiały biurowe, koszty telekomunikacyjne, najem lokalu) – informuje Grzegorz Sus, Dyrektor Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie www.mojszeftoja.pl/do-pobrania/ (należy opisać swój pomysł na biznes), a następnie złożyć go w czasie trwania rekrutacji w wybranym Punkcie Obsługi (Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice).

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości można zwrócić się z prośbą o konsultację do Punktu Obsługi. Po pozytywnej weryfikacji formularza odbędzie się rozmowa z doradcą zawodowym.

Każda osoba zakwalifikowana do projektu bierze udział w szkoleniach dotyczących zakładania i prowadzenia firmy. Po kilkudniowych szkoleniach uczestnicy/czki odbywają indywidualne spotkania z doradcą biznesowym, na których omawiają swój pomysł na biznes – analizują warunki rynkowe, udoskonalają koncepcję firmy, określają wyniki finansowe – przychody i koszty, a w konsekwencji tworzą biznesplany – dodaje Grzegorz Sus.

Uczestnik/czka otrzyma bezzwrotną dotację w wysokości około 27 tys. zł (do 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia), wówczas gdy jego/jej biznesplan zostanie pozytywnie oceniony.  Wtedy uczestnik/czka zakłada swoją firmę (jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną zawartą między uczestnikami projektu), podpisuje umowę i otrzymuje dotację na konto bankowe.

Firma musi być prowadzona minimum przez 18 miesięcy. Po otrzymaniu dofinansowania, uczestnicy projektu nie pozostają bez wsparcia – mogą korzystać z doradztwa prawnego, księgowego, marketingowego itp.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.mojszeftoja.pl

Opr.: Klaudia Celusta

Fot.: Organizatorzy

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź