miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Prostsze i sprawniejsze prowadzenie firmy, ruszyły konsultacje z przedsiębiorcami!

0 152

W czwartek tj. 11 marca, odbyło się inauguracyjne spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem przedsiębiorców na temat programów transformacji cyfrowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które mają ułatwić prowadzenie firm.

 

Czytaj również: O stadionie Sandecji niestety raz jeszcze [Felieton]

 

W zainicjowanym przez prof. Gertrudę Uścińską inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców, które wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja “Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Planowane przez ZUS reformy dotyczą m.in. zdjęcia z firm wielu obowiązków i odpowiedzialności związanych z rozliczaniem składek, uproszczenia i automatyzacji wypłaty zasiłków oraz pełnej elektronizacji w obsłudze firm przez ZUS.

We wrześniu 2020 r. zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjął 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego i ZUS na lata 2021-2023+. Programy były konsultowane i zostały zaakceptowane przez premiera Mateusza Morawieckiego, jako przedsięwzięcia wspierające strategię rozwoju e-państwa.

Realizacja tych programów wprowadza szereg usprawnień dla przedsiębiorców i pozwala na dalszy rozwój e-administracji, m.in. poprzez budowę nowoczesnego e-urzędu, automatyzację procesów, szerszą elektronizację komunikacji oraz wymiany danych i informacji, a także dalszą integrację systemów i rejestrów organów administracji.

Automatyzacja rozliczeń przewiduje m.in. zakładanie kont płatników i ubezpieczonych przez ZUS (na podstawie danych z Rejestrów Centralnych lub przekazanych danych w Jednolitym Pliku Ubezpieczeniowym), ustalanie przez ZUS obowiązku ubezpieczeniowego, schematu podlegania ubezpieczeniom, prawa do ulg w opłacaniu składek, ustalanie przez ZUS podstawy wymiaru i wysokości należnych składek (na podstawie informacji o przychodach od płatnika).

Z kolei automatyzacja zasiłków zakłada m.in. wypłatę zasiłków bez wniosku, na podstawie e-ZLA lub informacji pozyskanych przez ZUS o udzielonym urlopie, uproszczenie zasad ustalania prawa do zasiłków, przejęcie wypłaty wszystkich zasiłków przez ZUS, wyeliminowanie składania dodatkowych zaświadczeń do wniosków.

– Programy te opracowaliśmy na podstawie postulatów m.in. przedsiębiorców oraz zgodnie z duchem elektronizacji państwa i gospodarki – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Celem spotkania z przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców było przedstawienie założeń programów i dyskusja na temat wpływu projektowanych zmian na działalność firm. Istotną kwestią było też omówienie sposobu optymalnego wprowadzenia nowych rozwiązań dla przedsiębiorców.

– Chcemy dowiedzieć się co możemy zrobić, aby płynnie wdrożyć nowe rozwiązania dla tej grupy naszych klientów. Dzięki konsultacjom jeszcze lepiej poznamy potrzeby przedsiębiorców  – powiedziała prof. Uścińska.

W ocenie przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców, zaproponowane przez ZUS programy automatyzacji i modernizacji są konieczne i bez nich trudno byłoby wprowadzać nowoczesne usługi i rozwiązania. Niezwykle ważna jest komunikacja z pracodawcami i producentami oprogramowania kadrowo-płacowego. Trzeba zadbać o wykorzystanie danych z dostępnych rejestrów publicznych i danych w systemie informatycznym ZUS, by zdjąć część obowiązków z przedsiębiorców – wskazywali uczestnicy spotkania.

Czwartkowe spotkanie rozpoczęło cykl konsultacji z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców.

Ze względu na złożony i wielowymiarowy charakter programów zaproponowanych przez ZUS prace nad nimi są prowadzone wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii.

 

Fot. rzeszow-news.pl
Źródło: ZUS o/Kraków

 

 

 

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź