miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Urlop ojcowski – komu przysługuje, jak złożyć wniosek?

0 982

Narodziny dziecka to wyjątkowy czas nie tylko dla mamy, ale także dla taty. Obecnie przepisy są tak skonstruowane, że czas na wychowanie dziecka mogą poświęcić nie tylko matki, ale również ojcowie. Jedną z możliwości, jaką przewidziano, jest urlop ojcowski, o którym warto dowiedzieć się nieco więcej.

Czytaj również: Michał Mika, kandydat na Strażaka Roku: „Chcę, aby to co robię przynosiło efekty”

Najważniejsze informacje o urlopie ojcowskim
Wszystkie prawa pracowników związane z rodzicielstwem znajdują się w Kodeksie pracy. Zgodnie z artykułem 182 pracownikowi będącemu ojcem przysługują 2 tygodnie urlopu ojcowskiego. Należy go wykorzystać do czasu, gdy dziecko ukończy 24 miesiąc życia. W przypadku przysposobienia dziecka prawo do urlopu mija po upływie dwóch lat od momentu uprawomocnienia się decyzji o przysposobieniu. W takiej sytuacji urlop ojcowski należy się do momentu ukończenia przez dziecko 7. roku życia lub 10. roku życia, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w artykule Urlop ojcowski tacierzyński – kto może z niego skorzystać?

Pracownik, który jest ojcem, może wykorzystać urlop ojcowski jednorazowo lub w dwóch częściach po tygodniu. Każdy tydzień urlopu oznacza 7 dni kalendarzowych. Za urlop ojcowski pracownikowi należy się 100% wynagrodzenia. W przypadku, gdy urlop nie zostanie wykorzystany w podanym terminie, nie przysługuje za niego ekwiwalent pieniężny.

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski? 
Urlop ojcowski może być wykorzystany przez pracownika po złożeniu pisemnego wniosku. Takie podanie należy złożyć przynajmniej tydzień przez planowanym rozpoczęciem urlopu, dołączając do niego odpowiednie dokumenty. Jeśli pracownik nie dotrzyma podanego terminu, pracodawca może nie przychylić się do wniosku. W przypadku, gdy wszystkie formalności zostaną spełnione, obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu – odmowa traktowana jest jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Jak wygląda wniosek o urlop ojcowski? 
Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku oraz treść wniosku o urlop ojcowski znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem i dokumentów dołączanych do takich wniosków. Zgodnie z tymi przepisami we wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego musi znaleźć się imię i nazwisko pracownika, a także okres, w którym urlop ma zostać przydzielony. Najlepiej posłużyć się gotowym rozwiązaniem, jakie zapewnia wniosek o urlop ojcowski w inewi.pl.

Do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego trzeba dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bądź zagraniczny akt urodzenia dziecka – dopuszczalne są także kopie tych dokumentów. W przypadku, gdy urlop dotyczy dziecka przysposobionego, konieczne jest dołączenie prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu, a w niektórych przypadkach potrzebna jest kopia prawomocnej decyzji potwierdzającej odroczenie obowiązku szkolnego. Ojcowie, którzy przebywają na urlopie ojcowskim, mogą liczyć na taką samą ochronę, jak matki korzystające z urlopu macierzyńskiego. Tuż po urlopie ojcowskim możliwe jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.

RK, fot. pixabay.com

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź