miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Blisko 2,5 miliona na wsparcie kultury w Małopolsce! Kilka projektów z Sądecczyzny [Wykaz kwot i instytucji]

Wsparcie dla kultury. Konkurs Mecenat Małopolski rozstrzygnięty

0 322

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach I edycji konkursu Mecenat Małopolski przyznał na zadania z dziedziny kultury 182 dotacje na łączną kwotę blisko 2,5 mln zł.

 

Czytaj również: Mocne wsparcie dla szpitala w Nowym Sączu! Sprzęt za pół miliona uratuje życie

 

Od lat bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów cieszy się konkurs pn. „Mecenat Małopolski”. Do jego pierwszej edycji w 2021 roku zgłoszono 522 oferty, na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 18.634.470,30 zł. Dotację otrzymały 182 zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe. W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem i chęcią realizacji projektów kulturalnych w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o 620.000 zł. i tym samym łącznie na realizację zadań przeznaczono 2.420.000 zł.

Wykaz instytucji z Sądecczyzny, które uzyskały wsparcie w ramach Mecenatu Małopolski:

 • Fundacja Rozwoju Sądecczyzny (Stary Sącz). Być Polakiem w każdym wieku Edycja V 10.000
 • Fundacja Nowe Kierunki (Nowy Sącz). Małopolskie portrety – Maria Wnęk świat malowany duszą kobiety 7.000
 • Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kompleksowy program edukacji kulturalnej dla osób dorosłych 20.000
 • Starosądecka Fundacja Kultury. Jubileuszowy 15. Międzynarodowy Plener Malarski – Sympozjum Kultur Lokalnych 10.000
 • Towarzystwo Sądeckich Artystów. Integracyjne warsztaty muzyczno – plastyczne 10.000
 • Stowarzyszenie Lachów Sądeckich. Szkoła Muzykowania Lachowskiego im. Mariana Fryca w Niskowej 25.000
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Niskowej. Folklor poprzez strój 2021 20.000
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Jazowsku. „Kardynał Wyszyński – świadek niezłomny” – cykl młodzieżowych spektakli teatralnych 20.000
 • Stowarzyszenie Stara Baśń. Festiwal Kultury – Dawno, dawno temu ma Ziemi Sądeckiej… 40.000
 • Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury. XVIII Letni Festiwal Muzyczny 10.000
 • Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział Nowy Sącz. Wydanie książki dokumentującej prace Komisji Wojskowości Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział w Nowym Sączu 8.000
 • Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu Lachy. 65 lat tańca i śpiewu z Lachami 10.000
 • Stowarzyszenie na rzecz integracji środowisk akademickich „ORION” (Nowy Sącz). pieczenie ziemniaka 30.000
 • Stowarzyszenie Mystkowianie. Taneczna Mozaika Sądecczyzny 12.000
 • Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki Pieśni o Niepodległej Polsce w Łąckiej Dolinie 10.000
 • Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie przy współpracy z OHP Stary Sącz. Poszukiwanie pierścienia Św. Kingi 13.000

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową czy też polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspierane zadania mają zachęcać do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wydarzenia, które mają już swoją wieloletnią historię, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także wiele projektów związanych z realizacją jubileuszowych uroczystości i wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności.

 

 

W ramach konkursu wspierającego zadania cykliczne, wieloletnie pn.  „Mecenat Małopolski bis”, Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał 18 dotacji na łączną kwotę 1 mln. złotych. Łącznie na realizację zadań z dziedziny kultury w Małopolsce w 2021 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył już prawie 3,5 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji związanej z panującą epidemią koronawirusa, Województwo Małopolskie wspiera działania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W tym roku samorząd województwa małopolskiego przyznał już także 94 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ogólnej kwocie 4 mln zł . Udzielenie dotacji z budżetu województwa małopolskiego w odpowiedzi na wnioski właścicieli zabytków pozwoli na wykonanie wielu prac zapobiegających zniszczeniu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą rozstrzygającą konkurs „Mecenat Małopolski –I edycja 2021 r. na stronach BIP. pod adresem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1879838,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź