miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Małopolska i Krynica-Zdrój wspólnie dla rozwoju lokalnej kultury

0 566

Małopolskie instytucje kultury nawiążą współpracę związaną z organizacją renomowanego Festiwalu im. Jana Kiepury, który odbywa się w krynickim kurorcie. Wspólne działania pozwolą ponadto na podjęcie nowych, wartościowych inicjatyw, w tym koncertów czy innych wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym promujących nasz region. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w urzędzie marszałkowskim.

 

Czytaj również: Mamy to! 346 800 złotych dla Sądecczyzny na walkę z osuwiskami [Wykaz inwestycji]

 

Szerokie upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Małopolski, wzbogacenie istniejącej oferty kulturalnej oraz inicjowanie wartościowych działań kulturotwórczych – to cele zapisane w dokumencie, który otwiera nowy rozdział w historii współpracy województwa małopolskiego z gminą Krynica-Zdrój. Obejmie ona teraz również sferę działań artystycznych i edukacyjnych oraz aktywności instytucji kultury.

Podpisany dokument jest efektem wcześniejszych rozmów na temat połączenia potencjałów, jakie niosą ze sobą instytucje kultury prowadzone przez województwo i Krynicę-Zdrój. Dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy Filharmonią Krakowską a Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju mogą powstać nowe wartościowe przedsięwzięcia artystyczne z udziałem lokalnych artystów, a te już istniejące – otrzymują szansę na rozwój i wzbogacenie programu. Tak będzie w przypadku renomowanego, organizowanego przez krynickie Centrum – Festiwalu im. Jana Kiepury. Jego najbliższa, 54. edycja odbędzie się ze znaczącym udziałem muzyków Filharmonii Krakowskiej.

To symboliczny moment, w którym lubiany przez publiczność festiwal wraca do swoich korzeni i jednocześnie spogląda w przyszłość. Filharmonia Krakowska towarzyszyła przecież pierwszym edycjom tej zasłużonej imprezy. Ale powrót krakowskich filharmoników na festiwal wiąże się także z nowym spojrzeniem na udział i rolę w nim innych małopolskich artystów. Pod tym względem, planowany na przyszły rok jubileusz 55-lecia festiwalu stwarza okazję do jeszcze bardziej owocnej współpracy województwa z Krynicą-Zdrój. Chcemy, aby małopolskie środowiska artystyczne stały się istotnym elementem festiwalu – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Deklarowane współdziałanie instytucji kultury województwa i gminy nie dotyczy tylko Festiwalu im. Jana Kiepury. Podpisany list intencyjny wyznacza również szereg innych obszarów dla współpracy. Są one związane z opieką nad lokalnym dziedzictwem kulturowym, działalnością edukacyjną skierowaną do młodych mieszkańców Małopolski oraz ochroną pamięci o najważniejszych wydarzeniach, postaciach i zjawiskach, które miały wpływ na rozwój kultury w regionie.

Krynica-Zdrój jest bliska sercu wielu rodaków. Cieszymy się, że ta piękna uzdrowiskowa miejscowość, słynąca nie tylko z Jana Kiepury i Nikifora, będzie mogła teraz rozwijać swój kulturowy potencjał w oparciu o nasze wojewódzkie instytucje kultury oraz artystów z Małopolski. Dzięki tej współpracy, Krynica-Zdrój zyska także możliwość prezentacji swojej oferty kulturalnej poza gminą. To współdziałanie z pewnością przyniesie wiele interesujących projektów, akcji i wydarzeń – dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź