miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Ponad milion złotych na sądecką kulturę

0 430

Podczas dzisiejszego spotkania z okazji Powiatowego Dnia Działacza Kultury i Sportu starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył nagrody finansowe dla osób zaangażowanych w upowszechnianie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Realizując zadania powiatu w tym zakresie, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wydatkował w tym roku na ten cel prawie 1,1 miliona złotych!

Czytaj również: Dziesiątki tysięcy złotych od starosty dla sportowców i trenerów

– Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym! Jestem wdzięczny za pracę na rzecz zachowania i rozwoju kultury naszego regionu – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Dziękuję również za zachęcanie młodego pokolenia do odkrywania pasji muzycznych, malarskich i teatralnych. Jako Powiat współpracujemy z wieloma jednostkami, zespołami i stowarzyszeniami, które dbają o dziedzictwo Ziemi Sądeckiej. Jestem dumny, że jest tu tak wielu ludzi, którym rozwój kultury leży na sercu.

W Powiecie Nowosądeckim organizowanych jest corocznie około stu mniejszych i większych imprez artystycznych, na które organizatorzy mogą uzyskać wsparcie finansowe z budżetu powiatu. W tym roku na ten cel Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wydatkował 120.000 zł.

Ważnym zadaniem powiatu w dziedzinie kultury jest wpieranie zadań z zakresu bibliotek i czytelnictwa. Obecna sieć bibliotek to 62 placówki, na które składa się 16 bibliotek głównych i 46 filii. Na realizację tego zadania Zarząd Powiatu w tym roku wydatkował 322.000 zł.

Kolejne zadanie jakie Zarząd realizuje w zakresie kultury to prowadzenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, którego działalność ma na celu ochronę dorobku regionalnego poprzez prowadzenie Szkółek ginących zawodów, Fonoteki Regionalnej Ziemi Sądeckiej, obsługę imprez artystycznych. Obecnie w Powiecie działa 76 szkółek, w których łącznie uczy się 673 dzieci. Liczba godzin w tygodniu – 168. Fonoteka Ziemi Sądeckiej liczy 176 płyt. Na realizację tych zadań Zarząd Powiatu w 2022 r. wydatkował kwotę 362.000 zł.

Ponadto sprawując rolę mecenatu nad działalnością kulturalną, Zarząd podejmuje zadania z zakresu ochrony zabytków. Na terenie Powiatu znajduje się 238 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz jedne obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, którym jest Cerkiew w Powroźniku. Realizując to zadanie, Zarząd Powiatu na ten cel w 2022 r. wydatkował kwotę 150.000 zł.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał nagrody i wyróżnienia dla działaczy i pracowników kultury. Otrzymali je:

Stanisława Mikulska: działa na rzecz upowszechniania kultury od 1987 r. Tworzy i prowadzi grupy artystyczne dla dzieci i młodzieży. Od 1991 r. kierowniczka i instruktorka w Wiejskim Domu Kultury w Starej Wsi.

Józefa Krok: zajmuje się upowszechnianiem kultury od 1992 r. Jest instruktorką w Wiejskim Domu Kultury w Gródku. Organizuje warsztaty bibułkarskie oraz malowania pisanek wielkanocnych. Prowadzi zajęcia teatralne i muzyczne.

Leszek Migacz: członek Zespołu Regionalnego „Podegrodzie” od 1987 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach w kategorii śpiewu. Członek amatorskiej grupy teatralnej. Wspaniały konferansjer i mistrz gwary ludowej.

Dawid Ciągło: od 2007 członek Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”, tancerz i solista. Członek grupy teatralnej i zespołu kolędniczego, z którym zdobył nagrodę główną podczas Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień w konkursach śpiewu drużbów weselnych.

Jerzy Olszak: od 34 lat członek Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”, tancerz i śpiewak. Jako członek zespołu, wytańczył czterokrotnie „Złotą Ciupagę” oraz wielokrotnie „Srebrną i Brązową Ciupagę” na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem. W 1992 roku wraz z Zespołem zdobył prestiżową „Europejską Nagrodę za autentyczną sztukę ludową”. Aktywnie pracuje na rzecz rozwoju kultury w gminie, współorganizując imprezy, przeglądy, konkursy.

Jarosław Słaby: skrzypek prymista kapeli Zespołu „Podegrodzie”. Kultywuje muzyczną tradycję regionu Lachów Sądeckich. Zbiera i opracowuje muzycznie stare ludowe przyśpiewki. Ponadto od kilku lat jest instruktorem gry na skrzypcach w Szkółkach Muzykowania Ludowego.

Lidia Adamczyk: animatorka życia kulturalnego, wiceprezes Stowarzyszenia „Dolina Inicjatyw”, członek Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność oraz Lokalnej Grupy działania „Na śliwkowym szlaku”. Realizatorka wielu innowacyjnych projektów tj. „Baju, Baju śliwkowym kraju”, „Tradycja od wieków po dziś”, „Z dziada, pradziada”, „Pofrunąć w przestworza”, „Spotkania ze sztuką”. Inicjatorka wydarzenia kulturalnego „Łososińskie Święto Plonów”. Koordynatorka działań Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Łososina Dolna

Monika Dubel: nauczycielka, wokalistka i artystka. Prowadzi Studio Wokalne i Rehabilitację Głosu. Podopieczni Pani Moniki zdobywają nagrody i wyróżnienia na konkursach wokalno-estradowych tj. Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów, Przegląd Artystyczny „PADOM”, Festiwal Piosenki Dziecięcej w Muszynie.

Danuta Kulig: od około 30 lat zaangażowana w prace na rzecz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój. Przewodnicząca Stowarzyszenia Młodów-Głębokie. Swoje zdolności plastyczne wykorzystuje przy tworzeniu wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych, dekoracji stołów z kuchnią regionalną czy malowaniu pierników bożonarodzeniowych. Tworzy przedmioty ze sznurka tj. lalki, ozdobne pudełka itp.

Nagrody z okazji jubileuszu otrzymały zespoły:

  • Orkiestra Dęta Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Ptaszkowej
  • Chór Mieszany z Ptaszkowej
  • Zespół Regionalny „Podegrodzie”
  • Zespół Regionalny „Skalnik”
  • Orkiestra Dęta Tadeusza Moryto z Łącka
  • Zespół Pieśni i Tańca „Świniarsko”.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, wiceprzewodniczący Rady Ryszard Poradowski, członkowie Zarządu: Zofia Nika, Edward Ciągło i Marian Dobosz, radni powiatowi, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek, Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz osoby nagrodzone.

Uroczystość przygotowali pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pod kierownictwem dyrektor Bożeny Mynarek, która prowadziła spotkanie. Uświetnił je występ grupy Chłopcy Podegrodzcy.

Fot. Maria Olszowska

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź