miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

„Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego – muzyka ludowa Sądecczyzny”

0 392

„Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego – muzyka ludowa Sądecczyzny” to projekt mający na celu przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców tradycyjnej kultury muzycznej Sądecczyzny, poprzez spuściznę muzyczną kapeli Józefowskich.

Czytaj również: „Jadą wozy kolorowe…” – wystawa o tradycjach romskich w Muzeum Nikifora

Jan Józefowski urodził się 1899 r. w Świdniku. Do szkoły chodził w Tęgoborzu i w Nowym Sączu. Gry na skrzypcach uczył się od ojca, który był „wziętym” skrzypkiem wiejskim, chętnie zapraszanym na wesela i zabawy. W 1932 r. związał się z zespołem regionalnym Koła Młodzieży Wiejskiej w Rojówce. Dzięki przynależności do tego zespołu Jan Józefowski mógł już w okresie międzywojennym występować na imprezach folklorystycznych poza własnym środowiskiem. Największe sukcesy artystyczne osiągnął grając po wojnie w Zespole Pieśni i Tańca „Lachy”. Przez 14 lat należał do kapeli tego zespołu i uczestniczył niemal we wszystkich występach na różnorodnych festiwalach folklorystycznych, konkursach i przeglądach.

Razem z Janem w kapeli grali jego dwaj synowie – Rudolf i Józef, którzy w kolejnych latach stali się kontynuatorami działalności ojca, zasilając składy licznych zespołów i kapel regionu, a także przekazując tradycyjny repertuar kolejnym pokoleniom muzykantów. Cała spuścizna kapeli Józefowskich, wykonywany przez nich repertuar został zebrany, uporządkowany i spisany przez Rudolfa Józefowskiego. W pokaźnym i bogatym zbiorze liczącym ponad 200 stron zebrane zostały m.in. krakowiaki, sztajerki, polki.

Głównym celem projektu jest podniesienie lokalnej świadomości kulturowej, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, zachowanie, dokumentacja oraz popularyzowanie niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego pośród jego depozytariuszy w zakresie muzyki. W skład zadania wchodzić będą publikacja partytur spisanych przez Rudolfa Józefowskiego z komentarzem specjalistów i czterema płytami źródłowo – edukacyjnymi, której przygotowanie poprzedzą kwerendy archiwalne i badania terenowe dotyczące muzyki ludowej, a także impreza folklorystyczna połączona z koncertami i warsztatami.

Wartość zadania: 118 000
Kwota dofinansowania: 75 000

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź