miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

30 mln dofinansowania na rewitalizację Parku Strzeleckiego!

1 574

Oficjalnie podpisano umowę gwarantującą 30 mln złotych na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. W ramach inwestycji zostanie m.in. zmodernizowany amfiteatr, który będzie tworzyć wraz z widownią zadaszony kompleks na około 4 tys. miejsc oraz pojawi się tam monitoring zewnętrzny.

 

Czytaj również: Mają do zapłaty ponad 3 mln złotych długu. Będą chcieli go odpracować?

 

Dzisiaj 30 kwietnia została podpisana umowa gwarantująca 29 91 527,30 zł na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Inwestycja obejmie powierzchnię parku wraz z bezpośrednio sąsiadującym terenem, czyli w sumie 9,7 ha i ma zakończyć się do 26 lutego 2021 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 53 092 480,95 zł.

Park Strzelecki jest punktem odniesienia z muszlą, która od wielu lat nie pełniła swojej odpowiedniej funkcji wraz z całym terenem. Dzięki tej umowie miasto Nowy Sącz zyskuje zupełnie nową perspektywę dla wydarzeń kulturowych, artystycznych, spotkań, odpoczynku i rekreacji Sądeczan. Jest to bardzo znaczące wydarzenie i bardzo się cieszę, że możemy wspólnie podpisać tę umowę i zacznie się dziać – mówił Leszek Zegzda członek zarządu Urzędu marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Planowana inwestycja ma całkowicie zmienić oblicze parku. Ten Park Strzelecki będzie wizytówką i spełnia się marzenie pokoleń i śmiem twierdzić, że będzie najpiękniejszy w Polsce. Cieszę się, że udało się pozyskać blisko trzydzieści milionów złotych, bo to pozwoli zrealizować park w wysokim standardzie. Będzie on służyć nie tylko nam, ale i następnym pokoleniom. Dzisiaj można się go wstydzić, ale to się zmieni w przeciągu najbliższych lat. Do wydania takiej kwoty należy się dobrze przygotować, dlatego tyle to trwało. Chciałbym podziękować, że projekt udało się przygotować i pozyskać dofinansowanie. Dzisiaj rozpoczynamy tę rewitalizację, to będzie miejsce, które odżyje – powiedział podczas podpisania umów Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza.

W ramach rewitalizacji Parku Strzeleckiego przewiduje się:
– modernizację amfiteatru, który powstanie jako zadaszony kompleks z widownią na około 4 tys. miejsc,
– budowę budynku zaplecza sceny, zlokalizowanego w północnej części amfiteatru bezpośrednio za sceną,
– budowę bloku toalet ogólnodostępnych, zlokalizowanych w przestrzeni pod ce trybuną centralną widowni,
– zakup kompletnego zestawu kina letniego z projektorem laserowym i ekranem pneumatycznym,
– budowę nowej infrastruktury dla komunikacji obejmującą: drogi dojazdowe z parkingami, alejki parkowe z oświetleniem, elementy małej architektury, pawilon parkowy, place zabaw z sadzawką, plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem, pętlę gimnastyczną wyposażoną w elementy do ćwiczeń, fontannę wraz z technologią i placem wejściowym,
– przebudowę ciągów komunikacyjnych ul. Jadwigi Wolskiej, ul. Ogrodowej wraz z miejscami parkingowymi,
– monitoring zewnętrzny obejmujący budowę sieci elektroenergetycznej niskoprądowej, zasilającej wydzieloną cześć monitoringu ogólnego całości terenu parku.

 

 

MK
Fot.: MK
Wizualizacja i opis projektu: nowysacz.pl

Komentarze Facebook
Zobacz również
1 komentarz
  1. keisyr pisze

    Szklany dach !!! Sauna w słoneczne dni !!! A potem osrany przez ptactwo !!!

Zostaw odpowiedź