miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Audyt w spółce NOVA wykazał nieprawidłowości? Następna firma prześwietlona

0 1 528

W czwartek (30 maja) przedstawione zostały oficjalne wyniki audytu wewnętrznego, który został przeprowadzony w spółce NOVA. Wcześniej podobne działania miały miejsce w spółce Sądecka Infrastruktura Miejska, która decyzją radnych Miasta Nowego Sącza (16 osób za) za niedługo zostanie rozwiązana. NOVA jest w nieco lepszej sytuacji niż SIM, jednak audytorzy uważają, że należy jak najszybciej wprowadzić program naprawczy.

 

Czytaj również: Sądecka Infrastruktura Miejska zostanie rozwiązana – radni za!

 

– Audyt jest niezależnym badaniem organizacji, a nie kontrolą i odnosi się do niezgodności, które są stwierdzone podczas jego przeprowadzania. Nie dotyczy on w żadnym przypadku konkretnych osób. Podstawą prawną audytu jest umowa z podmiotem, który go zleca. Działania audytowe polegają na badaniach jakościowych – podkreślił prof. UJ dr hab. Roman Batko, prezes spółki SMCG SenseMaking Consulting Group.

Raport z audytu, który został przeprowadzony w spółce NOVA liczy 127 stron, a został on zrealizowany w dniach od 8 kwietnia do 24 maja. Obejmował czteroletni okres – od 2015 roku do chwili obecnej. Audyt wewnętrzny wykazał pewne nieprawidłowości i niezgodności.

– W spółce NOVA brakuje dokumentów strategicznych. Nie ma formalnie zdefiniowanej strategii, wizji, misji i celów, czyli podstawowych dokumentów określających istotę i cel istnienia tej spółki. Powinny one być publikowane na stronach BIP. Staraliśmy się odnaleźć elementy mówiące o jakimkolwiek pomiarze efektywności, czy skuteczności funkcjonowania tej firmy. W dokumentacji spółki właściwie nie istnieją żadne analizy. Do końca 2015 roku sytuacja spółki była dosyć dobra, natomiast pogarszanie się stanu finansowego zaczęło się od 2016 roku i z roku na rok narastają te problemy związane ze stratą finansową. Nie odnaleźliśmy żadnego dokumentu, który by stanowił analizę ryzyka podejmowanych działań – powiedział dr inż. Janusz Sasak, wiceprezes spółki SMCG SenseMaking Consulting Group.

Brak procedur antykorupcyjnych oraz działań związanych z etycznym wymiarem, a także udokumentowanej procedury rekrutacyjnej w spółce NOVA, to podstawowe problemy przedstawione przez audytorów. – Spółka rekrutowała sporo osób, ponieważ rozwijała się i otrzymywała nowe zadania zlecone od Miasta. Zatrudnienia oraz konkursy na stanowiska nie były jednak nigdzie opisane w sposób formalny – podkreślił dr inż. Janusz Sasak.

Spółka NOVA dysponuje instalacją do przetwarzania odpadów zielonych, która jest w stanie przetworzyć 1200 ton rocznie. – W ubiegłym roku przyjęła 3200 ton, a więc blisko trzy razy więcej niż mogła przetworzyć na tej linii technologicznej. Dochodzi do uzasadnionego podejrzenia, że nie były one w całości przetworzone, albo spółka pozbyła się tych odpadów nie do końca legalnie. Przeciwko firmie toczyło się również postępowanie w Sądzie Administracyjnym, gdzie Małopolska Fundacja Wsparcia Ochrony Środowiska wystosowała pozew o uchylenie decyzji pozwolenia na prowadzenie składowiska odpadów – zaznaczył wiceprezes spółki SMCG SenseMaking Consulting Group.

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Nowego Sącza zapewnił, że po zapoznaniu się z całością dokumentacji (raport z audytu) zostanie przedstawiony komentarz wraz z ustosunkowaniem się do zapisów, ustaleń i rekomendacji zespołu audytowego. – Do tego dokumentu ustosunkuje się na pewno zarząd spółki NOVA oraz prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel – zaznaczył dr Marcin Poręba.

Konkluzja po audycie przeprowadzonym w spółce NOVA, którą przedstawili audytorzy: Spółka domaga się pilnego programu naprawczego, podjęcia szeregu działań w zakresie systemowych działań w obszarze zarządzania, nadzoru i kontroli. Konieczne jest niezwłoczne przeprowadzenie analiz kosztowych i opracowanie planów inwestycyjnych.

Poniżej przedstawiamy wyniki audytu wewnętrznego przeprowadzonego w spółce NOVA, które zostały podane do wiadomości publicznej (w dniu 30 maja) przez audytorów.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź