miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Będą wspólne projekty Akademii Nauk Stosowanych i Powiatu Limanowskiego

1 631

Do kręgu jednostek samorządu terytorialnego, szkół, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dołączył Powiat Limanowski. Na wspólnych projektach naukowo-badawczych i rozwojowych czy praktykach skorzystają studenci i pracownicy Uczelni, a także personel medyczny Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Czytaj również: To były bardzo dobre lata dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego! Gmina Stary Sącz

W piątek 23 lutego Umowę w tym zakresie podpisali dr hab. inż. Józef Ciuła (prof. ANS) – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. Podczas spotkania obecny był również dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
– Bardzo dziękuję za możliwość podpisania Umowy z Powiatem Limanowskim. Jako Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na sześciu wydziałach kształcimy przede wszystkim studentów z subregionu sądeckiego. Z danych statystycznych wynika, że 15 procent naszych studentów to mieszkańcy powiatu limanowskiego – zaznacza Prorektor Józef Ciuła. – Jesteśmy zainteresowani współpracą z Powiatem Limanowskim w obrębie wszystkich naszych sześciu wydziałów. Duży nacisk kładziemy m.in. na kierunek lekarski, a ta Umowa pozwala nam na rozbudowę współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Limanowej. Zapraszamy do niej wszystkich lekarzy, którzy na naszej Uczelni będą mieli możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.

Umowa między Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Powiatem Limanowskim obejmuje działania mające na celu współpracę między Stronami w zakresie:

 • wspierania merytorycznego i organizacyjnego przedsięwzięć popularnonaukowych, artystycznych i sportowych;
 • podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz rozwojowych;
 • organizacji konferencji, sympozjów oraz wspólnych publikacji;
 • stwarzania optymalnych możliwości dla edukacji i rozwoju mieszkańców Powiatu;
 • budowania kapitału intelektualnego poprzez realizację kształcenia ustawicznego;
 • realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz prac dyplomowych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych Powiatowi;
 • sporządzania raportów, opracowań naukowych, artykułów, ekspertyz i opinii na potrzeby obu Stron;
 • tworzenia oferty edukacyjnej i konsultacji w zakresie nowych kierunków studiów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy w Powiecie;
 • współpracy w ramach przedsięwzięć dotyczących promocji i rozwoju Uczelni oraz Powiatu.

Wszelkie wspólne działania będą zgodne ze Strategią Rozwoju Uczelni i Strategią Rozwoju Powiatu Limanowskiego.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również
1 komentarz
 1. Antoni pisze

  Studenci wykształceni w szpitalach powiatowych przez lekarzy, którzy leczą metodami z PRL to urąga wszelkim standardom. Kolejne Collegium Tumanum.

Zostaw odpowiedź