miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Dosyć słów, teraz czyny! Młodzieżowy Strajk Klimatyczny już w piątek

0 1 404

Na godzinę 10:00 w najbliższy piątek, 29 listopada zaplanowano Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: Dosyć słów, teraz czyny! Na specjalnie zorganizowanym wydarzeniu na facebooku zainteresowanych wzięciem udziału jest już prawie 700 osób! Protest ruchów ekologicznych odbędzie się w piątek w całym kraju, a strajkować będzie blisko 40 miast.

 

Czytaj również: Rozmowy o czystej wodzie starostwa z Sądeckimi Wodociągami

 

Link do wydarzenia KLIK

Młodzi mieszkańcy Sądecczyzny wychodząc na ulice, chcą zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne. W ten sposób zamierzają mobilizować do zaostrzenia prawa tak, aby pomagało ono chronić planetę. – Kryzys klimatyczny musi być priorytetem parlamentu, bez względu na jego skład – z tego powodu nawet świeżo po wyborach, oczekujemy od jego nowych członków natychmiastowych i zdecydowanych działań – czytamy w komunikacie.

Postulaty grupy, do których realizacji zobowiązali się politycy:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.
Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy parlament polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego.
Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.
Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

5. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Postulat do mediów:
6. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.
Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

Rafał Kmak
fot. PAP

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź