miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Dzisiaj “królowa nauk”. 3568 maturzystów walczy o swoją przyszłość

0 256

Trwa majowy maraton egzaminacyjny: dzisiaj maturzyści zmierzą się z królową nauk – matematyką. Sprawdzian rozpocznie się o godzinie 09:00. Po długim weekendzie majowym ruszyły egzaminy maturalne. Wczoraj zmagania młodzieży odbywały się z zakresu języka polskiego. W tym roku do matur przystąpiło ponad 700 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz 2868 uczniów prowadzonych przez miasto Nowy Sącz.

 

Czytaj również: Biegnij po uśmiech Marysi Zwolińskiej! Run 4 a Smile po raz ósmy [Akcja charytatywna]

 

Dzisiaj również po godz. 14.00 będzie przeprowadzony egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Nie jest obowiązkowy. Łacina należy do tzw. przedmiotów do wyboru. Jest rzadko wybierana na maturze.

 

Dyrektorzy poszczególnych szkół są bardzo dobrze przygotowani do przeprowadzenia egzaminu dojrzałości – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Oczywiście wszystko odbywa się w reżimie sanitarnym. Już w ubiegłym roku, z powodu pandemii koronawirusa, matura była sprawdzianem nie tylko dla uczniów, ale też dla całego grona pedagogicznego i wszystkich pracowników szkół.

 

W tym roku egzamin maturalny przeprowadzone jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań z podstawy.

Maturzyści muszą – tak jak w latach ubiegłych – obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. CKE podała, że z możliwości niezdawania w tym roku przedmiotu dodatkowego zdecydowało się skorzystać 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Nie będzie też obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Jak podała CKE, przeprowadzone będą 842 egzaminy ustne.

Na świadectwie maturalnym w miejscu, gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego, abiturientom, którzy nie będą ich zdawać, wpisywana będzie adnotacja: “W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano”.

Abiturienci, którzy zdecydowali, że nie będą w tym roku zdawać żadnego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym będą mieli na świadectwie maturalnym adnotację: “W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego”.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze – tak jak w latach ubiegłych – do zdania obowiązkowy pisemny na poziomie podstawowym z języka ojczystego. Podobnie jak pozostali maturzyści nie będą mieli obowiązkowego egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 19 maja, potrwa do 21 maja. Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź