miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

I posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza

0 505

Już w najbliższy piątek, 10 stycznia w Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza odbędzie się I posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza. Sądecka młodzież, która została wyprana w wyborach w sądeckich placówkach oświatowych podczas obrad m.in. wybierze swojego przewodniczące.

 

Czytaj również: Sądeczanin Norbert Job zawalczy w Rzymie!
Prestiżowy pojedynek podczas Enfusion Live

 

10 stycznia o godzinie 10:00 w Ratuszu, odbędzie się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta, tym samym Nowosądeckie Forum Młodzieży zakończy swoją działalność. W skład Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza weszło 23 uczniów nowosądeckich szkół.

 

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Nowego Sącza z sądeckich szkół

 

Cele Młodzieżowej Rady to m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży Miasta, reprezentowanie interesów młodzieży, wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych, działanie na rzecz poszerzania udziału młodzieży w życiu społecznym Miasta, inicjowanie działań dotyczących mieszkańców w Mieście, szczególnie w zakresie nauki, rozrywki, kultury i sportu, działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych, promowanie działań prospołecznych, prowadzenie działań informacyjnych o funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady.

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i opiniodawczy oraz stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół niezwiązaną̨ z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym.

Opr. Rafał Kmak
fot.: Nowosądeckie Forum Młodzieżowe

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź