miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Inwestycje, plany i pandemia – konferencja prasowa kierownictwa PWSZ

0 582

Podsumowanie minionego roku i kończącego się semestru zimowego, inwestycje – już realizowane i planowane, nauka w dobie pandemii oraz najbliższe i dalsze plany Uczelni – to tematy konferencji prasowej kierownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, która odbyła się (21.01) w auli im. Andrzeja Bałandy.

 

Czytaj również: W końcu! Fotoradar na skrzyżowaniu “pod Klasztorem” w Nowym Sączu

 

Podsumowanie minionego roku i kończącego się semestru zimowego, inwestycje – już realizowane i planowane, nauka w dobie pandemii oraz najbliższe i dalsze plany Uczelni – to tematy konferencji prasowej kierownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – rektora i prorektorów, która odbyła się (21.01) w auli im. Andrzeja Bałandy.

Rektor Uczelni – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ mówił o wyzwaniach przed którymi stanęła PWSZ wywołanymi pandemią koronawirusa. Mimo trudności szkoła rozwija się, a jej potencjał to: 18 kierunków I stopnia (licencjackie i inżynierskie), 6 – II stopnia (magisterskie), 2 – pięcioletnie, jednolite magisterskie. W ostatnich pięciu latach oferta dla potencjalnych studentów wzbogaciła się o 12 nowych kierunków studiów, w tym trzy od roku akademickiego 2020/2021. O kolejne planuje aplikować jeszcze w tym roku akademickim. Uczelnia dba o systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej i badawczej na co wyasygnowała w minionym roku 2,5 mln zł.

 

 

O większy prestiż
Rektor Mariusz Cygnar podkreślił, że ambicją uczelni jest przejść proces parametryzacji w ciągu 2 lat, co pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych środków na badania naukowe. To wyraźnie podniosłoby prestiż i umocniło pozycję PWSZ na rynku edukacyjnym w subregionie.

 

Planowanie tego przedsięwzięcia jest możliwe dzięki systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje kadrze badawczo-dydaktycznej. W minionych pięciu latach 39 pracowników uzyskało stopień doktora i doktora habilitowanego. Dla ok 70 % nauczycieli akademickich PWSZ jest podstawowym miejscem pracy. W roku akademickim 2019/2020 r. tytuły i stopnie naukowe uzyskało 7 nauczycieli akademickich, w tym: profesora – 1 osoba, doktora habilitowanego – 3 osoby, doktora – 3. W roku akademickim 2020/2021 dziesięciu nauczycieli akademickich ma otwarte przewody doktorskie.

Inwestycje
Wiele miejsca w swojej wypowiedzi rektor Mariusz Cygnar poświęcił inwestycjom. Swojego lokum nie ma jeszcze Instytut Ekonomiczny. Zajęcia odbywają się w części budynku przy ul. Jagiellońskiej – popularnie zwanym „Ciuciubabką”, użyczonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wieloletnie zabiegi Uczelni zmierzające do wybudowania nowego obiektu zostały zwieńczone w 2020 roku. W listopadzie rozpoczęła się budynku przy Al. Wolności, który ma być oddany do użytku IE w kwietniu 2022 roku. Na wiosnę planowane jest wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy obiekt.

Ponad 1,8 mln zł uczelnia otrzymała na wykonanie nadbudowy Domu Studenckiego. Inwestycja ma się zamknąć w tym roku, a akademikowi przybędzie 40 miejsc. Uczelnia ma wstępny projekt rozbudowy Instytutu Pedagogicznego, a na swoją kolej czeka Instytut Techniczny, który również jest już za mały w stosunku do zainteresowanych nauką studentów i planów badawczych.

Uczelnia otrzymała 800 tys. zł subwencji na kształcenie kadr medycznych i okołomedycznych oraz 200 tys. zł na zwiększenie jej potencjału do zdalnego nauczania.

Zajęcia w czasie pandemii
Prorektor dr Halina Potok wróciła do zagadnienia kształcenia online wymuszonego pandemią koronawirusa. Informatycy Uczelni w krótkim czasie skonfigurowali sieć do nauki zdalnej i zajęcia prowadzone są na dwóch platformach. Nauczyciele akademiccy podejmują wszelkie starania, by nauka odbywała się na najwyższym poziomie.

Ze względu na specyfikę Uczelni zajęcia prowadzone są w trzech formach: kształcenie stacjonarne, hybrydowe (mieszane) i w pełni zdalne. Ta pierwsza forma dotyczy studentów Instytutu Zdrowia, Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Pedagogicznego, w których zdobycie praktycznych umiejętności jest niezbędne do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.

Prorektor Halina Potok podkreśliła, iż dzięki życzliwości i bardzo dobrej współpracy studenci PWSZ, mimo trudności, mogą odbywać praktyki w podmiotach medycznych oraz firmach z otoczenia społeczno-gospodarczego, dzięki czemu kształcenie przebiega bez problemów.

Organizacja nadchodzącego semestru letniego zależeć będzie zasadniczo od sytuacji pandemicznej, ale wszyscy podkreślają, że bezpośredni kontakt nauczyciela i studenta jest nie do przecenienia i nie do zastąpienia przez nauczanie zdalne.

W Instytucie Technicznym trwa rekrutacja na studia magisterskie na kierunkach: informatyka, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Ekostrateg i Interreg
Prorektor dr Marek Reichel podkreślił, iż ten trudny czas pandemii nie zawiesił również działalności badawczej. Efektem jest m.in. nagroda dla PWSZ – Ekostrateg 2020, przyznawanej przez Radę Kongresową Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Uczelnia zawdzięcza ją współpracy z partnerami z przemysłu, z którymi prowadzone są wspólne działania naukowo-badawcze. Kadra naukowa i studenci PWSZ w Nowym Sączu aktywnie włączają się w działania służące ochronie środowiska i ekologii. Efektem jest otwarcie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu (10 września 2020 r.) nowoczesnego laboratorium, będącego pierwszym etapem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020; 1. Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Uczelnia nie zawiesiła całkowicie międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus. Kiedy warunki pozwoliły dwóch studentów PWSZ wyjechało na praktyki do Niemiec i Turcji. PWSZ jest gotowa na realizację kolejnej karty Erasmusa, kiedy tylko ustąpią warunki epidemiczne.

Prorektor Marek Reichel informował, że w ramach programu Interreg (300 tys. euro) wraz z Uniwersytetem w Preszowie (Słowacja) realizuje projekt promocji terenów przygranicznych tak po stronie słowackiej, jak i polskiej. Jednym z efektów będzie przygotowywana strona internetowa.

Rektor Mariusz Cygnar dobitnie zakończył konferencję: – Na laurach nie spoczniemy.

fot. PWSZ Nowy Sącz

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź