miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Jest dobrze! Sądeckie WSB-NLU z hitem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

0 1 674

Maj i czerwiec – to z reguły dwa miesiące, w których przebiega najbardziej intensywna rekrutacja na studia w Polsce. To dla przyszłych studentów czas wzmożonego stresu, ponieważ muszą podejmować istotne decyzje. Pandemia koronawirusa na świecie, w tym roku zmieniła wszystko! Przesunięcie egzaminów maturalnych spowodowało także przesunięcie harmonogramu rekrutacji na studia. Tegoroczna rekrutacja wyglądała nieco inaczej niż w latach poprzednich, bardziej utrudnione na wielu uczelniach było przeprowadzenie egzaminów wstępnych. Jest jednak uczelnia, która nie odczuła negatywnych skutków ostatniej rekrutacji… Wręcz przeciwnie! Z uwagi na coraz bardziej znany już, autorski system nauczania zdalnego pn. Cloud Academy™, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu była doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć w 100% online. Docenili to również przyszli studenci!

 

 

WSB-NLU hitem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Semestr letni w roku akademickim 2019/2020 przyniósł studentom wiele niewiadomych i wyzwań. Okazało się, że część uczelni nie jest przygotowana do prowadzenia zajęć w trybie online. Przełożyło się to zarówno na pozyskiwanie przez studentów niezbędnej wiedzy, jak i ich satysfakcja z samego faktu studiowania. WSB-NLU w Nowym Sączu od wielu lat prowadzi już nowoczesne i praktyczne studia w zdanej interaktywnej formie. Nie powinno więc dziwić, że spodziewając się podobnych trudności w uczestnictwie na zajęciach stacjonarnych, także w tym roku akademickim wielu studentów zaufało uczelni z tak dużym doświadczeniem interaktywnego kształcenia online.

Innowacyjny model studiów RealTime Online z rekordową liczbą studentów w 2020
Liczba studentów przyjętych do WSB-NLU podczas rekrutacji głównej na rok akademicki 2020/2021 wyniosła ostatecznie 2089 osób. Pozwoliło to uczelni uzyskać łącznie ponad 3500 studentów. Z tej liczby – duża część zapisała się innowacyjny model studiów RealTime Online. Zajęcia w tej formie to rewolucja na rynku edukacyjnym. To nie zwyczajne studia online, gdzie wykłady, często wcześniej nagrane, odtwarzane są po wielokroć a kontakt z wykładowcą musi być prowadzony za pomocą innego narzędzia. Kształcenie zdalne w systemie CloudA™ pozwala na uczestnictwo we wszystkich formach zajęć (nawet na ćwiczeniach!) w czasie rzeczywistym, w 100 % interaktywnie tj. z możliwością kontaktu głosowego lub w formie czat zarówno z wykładowcą jak i pozostałymi studentami. To możliwość wykorzystania jednocześnie wielu pomocy dydaktycznych (prezentacja, obraz z kamery, tablica multimedialna, pulpit wykładowcy itp.). Dodatkowo bardzo ciekawą opcją jest archiwizacja zajęć w wersji offline, która jest szczególnie przydatna w okresie sesji. Każdy student może wrócić wszystkich zajęć by powtórzyć materiał.

System CloudA™  to także pełna obsługa studiów online, która pozwala na zminimalizowanie niemal do zera konieczności osobistej wizyty w Uczelni.  Między innymi są to:

  • wirtualny dziennik obecności i ocen,
  • wirtualny indeks,
  • elektroniczne protokoły,
  • materiały dydaktyczne,
  • zadania,
  • tworzenie i ocena testów,
  • wymiana plików i praca grupowa,
  • statystyki,
  • forum i czat.

Nowoczesny sposób prowadzenia zajęć w formie RealTime Online gwarantuje studentom możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Dzięki innowacyjnemu i w 100% interaktywnemu rozwiązaniu, jakim jest system Cloud Academy™, w WSB-NLU można studiować właściwie z każdego miejsca na świecie – wystarczy jedynie dostęp do internetu oraz urządzenie, które pozwoli na aktywne branie udziału w zajęciach – mówi Natalia Gut, kierownik Biura Rekrutacji i Marketingu.

Taka opcja jest doskonała szczególnie dla osób, które nie są w stanie regularnie dojeżdżać na zajęcia stacjonarne. Dziś to okazja doskonała dla każdego!

Studia z zakresu psychologii – najczęściej wybierany kierunek
Jednym z najchętniej wybieranych kierunków w WSB-NLU w roku akademickim 2020/21 były studia z zakresu psychologii. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się oferta studiów magisterskich z transferem ocen. W ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich WSB-NLU proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla osób, które uzyskały tytuł magistra (lub lekarza lub licencjata) w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych (preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i inne pokrewne). Studia mają charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6 lub 7 semestrów (3 lata).

Program studiów psychologicznych w WSB-NLU jest nastawiony przede wszystkim na umiejętności praktyczne, gdzie studenci zdobywają informacje o tym, jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Na kierunku Psychologia dostępne są dwie specjalności „Psychologia kliniczna i osobowości” oraz „Psychologia organizacji i zarządzania” a także wiele interesujących specjalności na studiach podyplomowych.

Rekrutacja nabierająca tempa
Pamiętam,  jak  w listopadzie 2019 roku na corocznym spotkaniu z pracownikami Uczelni założyliśmy, że do końca 2022 roku osiągniemy liczbę studentów równą liczbie z najlepszych czasów WSB-NLU. Okazuje się, nawet bardzo realne, że uda nam się to zrobić już do lutego 2021 r., więc półtora roku wcześniej – mówi Rektor WSB-NLU, dr Dariusz Woźniak.

To bez wątpienia ogromny sukces WSB-NLU, która ma już kolejne bardzo ambitne plany na najbliższy okres. Obecnie rozpoczęła się rekrutacja określana jako letnia. Potrwa ona do 15 lutego 2021 r., a chętnych na studia w innowacyjnej formie RealTime Online znów przybywa z każdym dniem. W planach Uczelni jest przyjęcie na studia śródroczne kolejnych 600 studentów, co całościowo przełoży się na ponad 4000 studentów WSB-NLU.

To jednak nie wszystko, bo Uczelnia nie osiada na laurach. Wręcz przeciwnie – nieustannie się rozwija! Po rozbudowie studiów podyplomowych w 2020 r. (nowe specjalności to m.in. Psychoonkologia, Cyberbezpieczeństwo, Ochrona danych osobowych, Zarządzanie Projektami), WSB-NLU ma w planach kolejne nowości. Planuje powiększenie portfolio oferty programowej uczelni, a my już dziś możemy zdradzić, że jednym z planów jest uruchomienie nowego kierunku studiów. Wszystko jest już gotowe, a uczelnia czeka jedynie na zgodę MNiSW.

fot.: Klaudia Kulak

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź