miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Klucz do serca dziecka

Podsumowanie konferencji "Zaburzenia lękowo-depresyjne wśród dzieci i młodzieży – rola rodziców i wychowawców".

0 1 110

Ile we mnie jest słuchającego dorosłego, a ile moralizującego mentora? Ile ciepłego nauczyciela, a ile wyniosłego belfra? Ile bezdusznego władcy świata, a ile dobrodusznego przyjaciela dzieci? Do odpowiedzi na te pytania i autorefleksji zostało zachęconych ponad 300 uczestników poniedziałkowej (27 maja) konferencji nt. „Zaburzeń lękowo-depresyjnych wśród dzieci i młodzieży – rola rodziców i wychowawców” w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu.

To była już 15. konferencja na temat wychowania, zorganizowana przez Fundację Ostoja w Nowym Sączu przy współpracy z Urzędem Miasta w Nowym Sączu i WSB-NLU. Co roku jej uczestnicy wypełniają anonimowe ankiety, w których sygnalizują, jakie tematy są dla nich ważne i chcieliby, aby stały się przedmiotem rozważań kolejnych spotkań.

– To państwo w ankietach wskazaliście temat dzisiejszej konferencji – mówiła Halina Czerwińska, prezes Fundacji Ostoja. – Jej celem jest poszerzenie wiedzy, czym jest depresja, jakie są jej przyczyny, rodzaje lęków oraz jak rozpoznawać zagrożenia u dzieci i jak na nie reagować, by skutecznie pomóc. Ale myślę, że to spotkanie może być wskazówką do znalezienie klucza do serca dziecka – dodała, zachęcając uczestników, wśród których większość stanowili nauczyciele i pedagodzy, do autorefleksji i odpowiedzi na pytania: Ile we mnie jest słuchającego dorosłego, a ile moralizującego mentora? Ile ciepłego nauczyciela, a ile wyniosłego belfra? Ile bezdusznego władcy świata, a ile dobrodusznego przyjaciela dzieci?

Depresja zbiera bowiem coraz większe żniwo w społeczeństwie. WHO alarmuje, że do 2030 roku wysunie się ona na pierwsze miejsce na liście chorób cywilizacyjnych. W Polsce problem depresji dotyczy już półtora miliona osób. Najbardziej przerażające jest, że z chorobą zmaga się coraz więcej młodych ludzi. Z danych przytoczonych przez dr Martę Brachowicz, psychologa i pedagoga, która była jednym z prelegentów konferencji, wynika, że na depresję może cierpieć 0,3 procenta dzieci w wieku przedszkolnym, dwa procent dzieci wczesnoszkolnych i aż cztery-osiem procent nastolatków. Podczas swojego wykładu „Dlaczego dzieci chorują i co je uzdrawia” zwróciła uwagę, jakie czynniki mogą wpływać na poczucie lęku u dzieci i młodzieży.

Statystyki przytaczane przez kolejnych prelegentów również nie napawały optymizmem. Psychologowie ks. dr Jerzy Smoleń i Tomasz Ubik wskazali wyniki badań, które mówią, że jeśli nie pomożemy dzieciom opanować lęk, rok 2020 rysuje się, jako najtrudniejszy dla polskich szkół. Podczas swojego wykładu zajęli się zadaniami domowymi oraz tym, jak one mogą oddziaływać na pogłębianie się stanów lękowych i depresyjnych u dzieci. Zaznaczyli przy tym, że nie negują prac domowych, podkreślali jednak, że ich rolą jest utrwalanie wiadomości poznanych na lekcji. Tymczasem w praktyce uczniowie w domu są zmuszani nadrabiać program, którego nauczyciel nie zdążył omówić w szkole.

Wśród prelegentów nie zabrakło również psycholog Aleksandry Karasowskiej, która niemal co roku dzieli się swoim doświadczeniem podczas konferencji organizowanych przez Fundację Ostoja. Swój wykład poświęciła dzieciom, które są mocno wycofane, i podpowiadała nauczycielom, jak je wspierać, by zaczęły komunikować się ze światem zewnętrznym. Te dzieci bowiem, z powodu zalęknienia uciekają w swój własny świat, który stwarza im iluzję bezpieczeństwa.

Kolejni z prelegentów Albin Wróblewski,  prezes Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II, oraz Halina Czerwińska zaprezentowali natomiast programy profilaktyczne, które wspierają uczniów w ich rozwoju. Są również wsparciem dla rodziców i pedagogów, podpowiadając rozwiązania, które pomagają lepiej zrozumieć dzieci i młodzież. Klucz do ich serca pozwala odnaleźć m.in. Archipelag Skarbów, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców czy Trening Umiejętności Społecznych. Wszystkie z programów realizuje Fundacja Ostoja w Nowym Sączu.

Projekt został sfinansowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Nowego Sącza. WSB-NLU sprawowało patronat naukowy. Partnerem medialnym było miastoNS.pl

 

 

Fundacja Ostoja
fot. W. Homan

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź