miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz i PWSZ będą współpracować! Podpisano porozumienie

0 1 128

W sali senackiej rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Staszica w Nowym Sączu miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Nowy Sącz a nowosądecką uczelnią wyższą. Wspólna organizacja przedsięwzięć popularno-naukowych, projektów badawczych oraz rozwojowych, wspieranie realizacji praktyk studenckich to tylko niektóre pozycje, które będą realizowane w ramach umowy.

 

Czytaj również: Nowy Sącz: 1 800 000 złotych przeznaczono na działalność klubów oraz stowarzyszeń sportowych w 2019 roku!

 

– Wydarzenie, jakim jest podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między Miastem Nowy Sącz a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu ma wymiar szczególny. Z jednej strony będzie to porozumienie, które zacieśnia dotychczasową współpracę, ale mamy szereg innych ciekawych pomysłów wspólnie z prezydentem Miasta, aby nasza działalność w obszarze podnoszenia świadomości, czym jest miasto i uczelnia w środowisku lokalnym miała wymiar coraz większy (w znaczeniu rozwoju miasta, regionu i przede wszystkim uczelni). Dziękuję prezydentowi za przychylność i możliwość szerszej współpracy, która daje bezpieczeństwo i stabilność uczelni w regionie, ma to fundamentalne znaczenie w otwarciu nowej ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W nowej ustawie już z nazwy jesteśmy publiczną uczelnią zawodową, czyli taką, która ma decydujące znaczenie na rozwój środowisk lokalnych. Nie ulega wątpliwości, że partnerem strategicznym jest Miasto, które zapewnia studentom, a później absolwentom wejście na dynamiczny i trudny rynek pracy – powiedział dr hab. inż. Mariusz Cygnar, rektor PWSZ w Nowym Sączu.

– PWSZ już od wielu lat wpisał się w nasz region, oddziaływanie jest bardzo szerokie, ponieważ studenci pochodzą nie tylko z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, ale również z Limanowej, Gorlic oraz z poza tego obszaru. Bardzo cieszy mnie to, że szkoła się rozwija. Wiemy o planach inwestycyjnych związanych z Instytutem Ekonomicznym i będziemy wspierać administracyjnie tego typu działania. Będziemy rozwijać także Instytut Techniczny. Rozmawiałem już z rektorem uczelni na ten temat. Możliwości współpracy istnieją w różnych aspektach: w tematach naukowych, organizacji wspólnych imprez, ale także dydaktycznych i sportowych praktykach dla studentów. Współpracę podejmiemy także w zakresie dostępu do infrastruktury PWSZ-u, rozmawiamy o wykorzystaniu Instytutu Kultury Fizycznej pod kątem rehabilitacji nowosądeczan – powiedział prezydent Ludomir Handzel.

Prezydent Miasta Nowego Sącza podkreślił, że bardzo ważna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym (z pracodawcami – przedsiębiorcami). Zadowolony jest z rozwoju uczelni w kierunku informatyki oraz mechatroniki, ponieważ jest popyt na tego typu specjalistów. Wielu przedsiębiorców zgłasza zapotrzebowanie na osoby z technicznym wykształceniem. Współpraca PWSZ-u i Miasta będzie przebiegać na różnych płaszczyznach.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź