miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Narada polskich i słowackich policjantów w Nowym Sączu

0 476

Spotkanie przedstawicieli małopolskiej i słowackiej Policji oraz przedstawicieli Biura Związku Euroregion “Tatry” na temat kierunków współpracy pomiędzy Policją małopolską, a Policją słowacką i zjawiskach występujących w pasie przygranicznym.

Czytaj również: Znowu polała się krew! Oddano 9 litrów bezcennego płynu

26 stycznia 2023 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli małopolskiej Policji, słowackiej Policji z trzech krajów samorządowych: preszowskiego, żylińskiego oraz koszyckiego, a także przedstawicieli Biura Związku Euroregion “Tatry”. W roli gospodarza spotkania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie reprezentował Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu insp. dr Krzysztof Dymura. Obecni byli również przedstawiciele Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie oraz Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie. Związek Euroregion “Tatry” reprezentował dyrektor biura Pan Michał Stawarski oraz Pani Izabela Klocek-Podpora. Stronę słowacką reprezentowali Naczelnicy Wydziałów Prewencji oraz Zastępcy Naczelników Wydziałów Wewnętrznych z Preszowa, Koszyc i Żyliny.

Mając na uwadze realne problemy i potrzeby jednostek terenowych, tematem przewodnim spotkania było rozszerzenie istniejącej, wieloletniej współpracy pomiędzy Policją małopolską a Policją słowacką. Dyskutowano o dalszych jej kierunkach, o zjawiskach występujących w pasie przygranicznym oraz ich wpływie na bezpieczeństwo mieszkańców. Najważniejszym elementem spotkania były wstępne ustalenia robocze będące następstwem zaproszenia słowackiej Policji, do partnerskiej współpracy w zakresie przygotowania projektów z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, których beneficjentem byłyby jednostki Policji działające na pograniczu polsko-słowackim. Możliwość omówienia wspólnych działań spotkała się z uznaniem zaproszonych gości, co pozwoli na kontynuacje podjętych działań. Przedmiotowa dyskusja dotyczyła również wymiany doświadczeń płynących z nowych wyzwań, z którymi mierzą się zarówno małopolscy, jak i słowaccy policjanci w kontekście nasilonych ruchów migracyjnych po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Obie strony zgodnie zadeklarowały dalszą chęć współdziałania, intensyfikacji patroli łączonych, prowadzenia symulacji wspólnych działań ratowniczych, jak również realizacji ćwiczeń różnorodnych scenariuszy sytuacji kryzysowych.

Źródło i fot.: KWP w Krakowie

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź