miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nowy Sącz: Mimo obostrzeń, młodzi mężczyźni nie zastosowali się do zakazu gromadzenia się

0 4 316
W obliczu zagrożenia epidemicznego   każdy z nas liczy na wspólną odpowiedzialność, zdrowy rozsądek oraz przestrzeganie nałożonych zakazów. Nie wszyscy jednak stosują się do tych zasad, dlatego policjanci patrolują miasto również pod kątem grupowania się osób. Za takie przypadki naruszenia przepisów i narażania na rozprzestrzenianie epidemii będą wyciągane surowe, określone prawem konsekwencje.

 

Czytaj również: Najbliższe dni będą mroźne, zima nie odpuszcza

 

 

W czwartek 26 marca, policyjni wywiadowcy zauważyli, że na sądeckim Rynku zebrała się grupa pięciu osób, nie respektując tym samym zakazu gromadzenia się. Gdy zauważyli nadjeżdżający samochód dwie dziewczyny odłączyły się od grupy, a na miejscu zostało trzech mężczyzn. W trakcie interwencji tłumaczyli, że idą wspólnie napić się alkoholu, co również uchybia obostrzeniom związanym z zagrożeniem epidemiologicznym. W związku z lekceważącym i nieodpowiedzialnym zachowaniem mężczyzn, używaniem słów wulgarnych i sprzeciwem przyjęcia mandatu karnego, policjanci skierowali wobec nich wnioski o ukaranie do sądu.
 
Podobna sytuacja miała miejsce w niedzielę 29 marca. Trzech sądeczan nie przejęło się, ani od dawna obowiązującymi przepisami dotyczącymi   zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ani też nowymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zakazu gromadzenia się więcej niż dwóch osób. Policjanci zauważyli ich przed godziną 18.00 gdy pili alkohol na ławce przy ulicy Rokitniańczyków. Cała trójka została ukarana mandatem karnym w związku z naruszeniem przepisów porządkowych, a dodatkowo dwóch z nich za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
 
Przypominamy również, że w związku z wejściem w życie obostrzonych przepisów dotyczących braku możliwości grupowania się osób, sądecka Policja dla zminimalizowania ryzyka zakażenia nadaje z radiowozu komunikat dotyczący pozostania w domach i nie gromadzenia się. Nagrany komunikat, jest emitowany przez głośnik i odtwarzany w czasie przejazdu ulicami miasta, a także w pobliżu parków, bulwarów i innych miejsc najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców.
 
Treść komunikatu, który można usłyszeć z radiowozów Policji w Małopolsce, w tym także w Nowym Sączu:
“Tu Policja. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej dwóch metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale przez cały czas trwania epidemii zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych”.
 
Wyciąg z Kodeksu Wykroczeń:
Art. 54. Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
 
Wyciąg z ustawy o wychowaniu w trzeźwości:
Art. 43 1. 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.
 
Opr. Rafał Kmak 
Zdjęcie ilustracyjne/ KMP Nowy Sącz
Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź