miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nowy Sącz: Ppłk Rafał Iwanek odznaczony Tarczą Herbową

0 1 245

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 16 kwietnia radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” ppłk Rafałowi Iwankowi, który jest wybitnym oficerem Wojska Polskiego.

 

Czytaj również: Tablice z nazwiskami 194. poległych żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich zostały odsłonięte! [ZDJĘCIA]

 

Ppłk Rafał Iwanek od grudnia 2014 roku jest dowódcą 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Rzeszowie. Od samego początku rozpoczął w energiczny i konsekwentny sposób kultywować tradycje związane z 1 Pułkiem Strzelców Podhalańskich oraz z postacią gen. Józefa Kustronia, batalionowego Patrona, a poprzez Niego i poprzez 1 Pułk Strzelców Podhalańskich z Miastem Nowym Sączem i regionem. Czynił to poprzez wzbogacanie nowymi zbiorami Batalionowej Izby Pamięci, w której poczesne miejsce miały i mają pamiątki po 1 Pułku Strzelców Podhalańskich i po gen. Kustroniu. Nawiązał owocną współpracę z Sądeczanami kultywującymi żołnierskie tradycje związane z Garnizonem Nowy Sącz, a to z miejscowym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, a to z Dowództwem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, a to ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”, a to z Towarzystwem im. gen. Józefa Kustronia. W tym okresie, nie szczędząc trudu i czasu, był częstym gościem na uroczystościach i spotkaniach autorskich związanych z żołnierskimi tradycjami Garnizonu Nowy Sącz.

– Wielką zasługą ppłk Iwanka było doprowadzenie do rekonstrukcji tablic zniszczonych podczas okupacji niemieckiej, poświęconych żołnierzom 1 Pułku Strzelców Podhalańskich poległych w walkach 1918-1920 na froncie ukraińskim i bolszewickim. Dzięki jego staraniom, poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” i Fundacją Sądecką Zygmunta Berdychowskiego, tablice te zostały wykonane i uroczyście przywrócone na Baszcie Kowalskiej zamku w Nowym Sączu 31 października 2018 roku, z okazji stulecia odzyskanej przez Polskę Niepodległości, wydarzeniu towarzyszył pokaz uzbrojenia rzeszowskiego batalionu, urządzony staraniem podpułkownika na nowosądeckim rynku – zaznaczył Artur Czernecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza.

Kolejną wielką zasługą podpułkownika jest doprowadzenie do rekonstrukcji historycznego sztandaru 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, sztandaru, który miał swoją piękną i dramatyczną historię, zakończoną jego unicestwieniem. Rozkazał przeprowadzenie szerokich badań historycznych dotyczących wizerunku sztandaru, aby z jak największym pietyzmem i wiernością oryginałowi go zrekonstruować. Także dzięki jego staraniom znalazły się fundusze na rekonstrukcje owego sztandaru. Obecnie trwają przygotowania do stosownej uroczystości w Nowym Sączu, która będzie miała miejsce w niedalekiej przyszłości.

Radni Miasta Nowego Sącza jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” ppłk Rafałowi Iwankowi.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik, 1 Batalion Strzelców Podhalańskich (archiwum – zdjęcie główne)

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź