miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nowy Sącz: Uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ-cie [ZDJĘCIA]

0 766

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu została utworzona 1 lipca 1998 roku, a więc jest to 21. rok działalności uczelni. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019 odbyła się w auli im. prof. Andrzeja Bałandy przy Al. Wolności.

 

Czytaj również: PWSZ w Nowym Sączu z prestiżowymi certyfikatami [ZDJĘCIA]

 

– Dziś inaugurujemy 21. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i jest to dla nas bardzo ważny moment. Jest to takie kalendarium, które staramy się realizować co roku w sposób doniosły i uroczysty, dlatego, że zawsze ma to związek z przyjęciem nowych studentów w tzw. „brać studencką”, ale też jest to miejsce do podsumowań i do wyróżnień. Jest to również czas na to, żeby spojrzeć z refleksją na miniony czas i z pewną nadzieją na przyszłość. Patrzymy w sposób bardzo otwarty i optymistyczny, dlatego, że liczba studentów w naszej uczelni na pierwszym roku wzrasta, względem roku ubiegłego. Udało nam się zrekrutować więcej osób, czyli zainteresowanie kształceniem jest ogromne – powiedział Tomasz Zacłona, wykładowca i rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Od roku akademickiego 2018/19, uczelnia kształci studentów aż na siedemnastu kierunkach studiów. Od 1 października 2018, po uzyskaniu uprawnień nadanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po raz pierwszy rozpoczęły się studia na takich kierunkach jak: „Zarządzanie” w Instytucie Ekonomicznym, „Transport i Logistyka” w Instytucie Technicznym oraz „Dietetyka” w Instytucie Zdrowia.

W tym roku studenci będą kształcić się na: piętnastu kierunkach studiów I stopnia, pięciu kierunkach studiów II stopnia („Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, „Mechatronika”, „Pielęgniarstwo”, „Pedagogika”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”) i jednolitych studiach magisterskich na kierunku „Fizjoterapia”.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie ubiegało się łącznie 1612 kandydatów. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia przyjęto 1043 studentów, z czego 776 na studia stacjonarne i 267 na studia niestacjonarne. Na jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia” przyjęto 54 studentów. Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (uzupełniające – magisterskie) przyjęto łącznie 214 osób, z czego na studia stacjonarne – 136, a na studia niestacjonarne 78 osób.

W bieżącym roku największym zainteresowaniem cieszyły się następujące kierunki kształcenia: „Ekonomia”, „Pedagogika”, „Filologia” i „Pielęgniarstwo”. Trwa także nabór na studia podyplomowe, kursy i szkolenia, a rekrutacja na kierunki „Mechatronika” oraz „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” – studia II stopnia odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2019 roku, bowiem te studia rozpoczynają się od semestru letniego.

Łącznie w roku 2018/19 na wszystkich rodzajach studiów kształcić się będzie 3487 studentów, z czego na studiach niestacjonarnych 864. Rok akademicki 2017/18 ukończyło 1019 studentów, z czego na studiach stacjonarnych 780. W sumie mury tej uczelni dotychczas opuściło 17511 absolwentów, z czego studia stacjonarne 12867 osób. Ponadto studia podyplomowe ukończyło 2605 absolwentów.

Z perspektywy minionych 20. lat widać, że sądecka PWSZ na trwałe wpisała się w lokalne środowisko, spełniając w nim nie tylko funkcję edukacyjną, ale także kulturotwórczą oraz dużego zakładu pracy, zatrudniającego ponad 400 osób. Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą, a także z lokalnymi zakładami pracy, firmami i instytucjami. W minionym roku akademickim, uczelnia po raz kolejny, znalazła się w prestiżowym gronie „Uczelni Liderów”, stawiających na innowacyjność, przedsiębiorczość, jakość i odpowiedzialność w procesie kształcenia. Została także uhonorowana Certyfikatem Złotym oraz wyróżnieniem „Aurea Praxis”.

Na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 licznie przybyli studenci, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, kadra nauczycielska oraz wielu innych znamienitych gości.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź