miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Ostrzeżenie I stopnia o zanieczyszczeniu powietrza! W kominku nie zapalisz

0 349

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu przesyła Państwu przekazało informację z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska związaną z ostrzeżeniem 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sączą w dniu 22.11.2020 r.

 

Czytaj również: Branża turystyczna drży o swoją przyszłość! Nie wyklucza protestów…

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings
https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sączą
Obowiązuje w dniu 22.11.2020 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

  • Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
  • Ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
  • Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk,
  • Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

  • Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
  • Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
  • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
  • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza. Tel. (18) 443-57-02, fax. (18) 443-50-10

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź